Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 4/2004

Spis treści / Contents

Spis treści / Contents

Perfuzja trzewna oceniana metodą tonometryczną u chorych znieczulanych różnymi technikami do operacji nowotworów odbytnicy
Gastric tonometry for monitoring of the visceral perfusion during rectal surgery. A comparison of various anaesthetic techniques
Ewa Karpel, Mariusz Czechowski - s. 246-251
Prokalcytonina w teście PCT-Q
Procalcitonin PCT-Q strip test
Jadwiga Biernacka, Jarosław Wośko, Wojciech Dąbrowski, Andrzej Nestorowicz - s. 252-254
Analiza wahań krzywej ciśnienia tętniczego jako wykładnika wypełnienia łożyska naczyniowego u chorych operowanych z użyciem krążenia pozaustrojowego (CPB)
Systolic pressure variation as a volume loading indicator in patients undergoing coronary artery bypass grafting surgery
Paweł Szkodny, Marcin Wąsowicz , , Mirosław Ziętkiewicz, , Rafał Drwiła, , Wojciech Słodowski, , Grażyna Paczkowska, Tomasz Kaczmarczyk, Janusz Andres, - s. 255-259
Klimatyzacja sali operacyjnej a stosowanie gazów anestetycznych. Pomiary zanieczyszczenia powietrza na bloku operacyjnym przez podtlenek azotu
The effect of the operating room air conditioning on waste gas exposure to nitrous oxide
Marceli Łukaszewski, Grażyna Durek, Andrzej Kübler - s. 260-263
Sedacja dożylna dzieci do badania metodą rezonansu magnetycznego
Intravenous sedation for magnetic resonance imaging in children
Krzysztof Szczepaniak, Małgorzata Gos, Joanna Haratym, Bogumiła Pabis, Marek Kochan, Paweł Bełkowski, Dorota Dróżdż-Niewiadomska - s. 264-266
Wyniki postępowania resuscytacyjnego w pozaszpitalnych zatrzymaniach krążenia o etiologii kardiologicznej
The outcome of out-of-hospital cardiopulmonary resuscitation in cardiac patients
Robert Rudner, Przemysław Jałowiecki, Piotr Dziurdzik, Ewa Karpel, Piotr Kawecki, Dorota Dudek-Dyczkowska, Monika Willand - s. 267-275
Ciężka hipokaliemia z porażeniem czterokończynowym i kwasicą metaboliczną u chorego z zespoleniem moczowodu jedynej nerki z bańką odbytnicy
Severe hypokalaemia with quadriparesis and metabolic acidosis in a patient after ureterosigmoidostomy
Anna Kunsdorf-Wnuk, Ewa Musioł, Andrzej Bar - s. 276-278
Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego pacjentki z pourazowym uszkodzeniem rdzenia - opis przypadku
Spinal anaesthesia for caesarean section in a quadriplegic woman. Case report
Elżbieta Nowacka, , Wiesław Schubert, Magdalena Świątek-Zdzienicka, Nikola Niewęgłowska - s. 279-281
Niewydolność oddechowa i zapalenie otrzewnej jako odległe powikłanie kaniulacji żyły udowej u dziecka. Opis przypadku
Acute respiratory distress and peritonitis after femoral vein cannulation in a 1.5 year-old child. Case report
Monika Nowicka, , Daniela Kurczabińska, , Ludwik Stołtny, , Dariusz Luboń, Michał Daab, Ewa Karpel - s. 282-285
Stany zagrożenia życia w położnictwie
Life-threatening conditions in obstetrics
Elżbieta Nowacka, Magdalena Światek-Zdzienicka, Robert Jarzębski - s. 286-292
Ciągłe znieczulenie podpajęczynówkowe
Continuous spinal anaesthesia. A review
Dariusz Kosson, , Maciej Łapoć, Ewa Mayzner-Zawadzka - s. 293-297
Znieczulenie przewodowe w chirurgii nowotworów gruczołu piersiowego
Regional anaesthesia for breast cancer surgery. A review
Grzegorz Hura, Piotr Knapik, Gizela Sorek-Kubicka, Dariusz Maciejewski - s. 298-303
Pokonać sepsę
Defeat sepsis
Andrzej Kübler, Andrzej Nestorowicz, Wojciech Gaszyński - s. 304-309