Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2005

Spis treści / Contents

Wpływ sewofluranu na zapotrzebowanie na miwakurium podawane w ciągłym wlewie u dzieci*)
Effect of sevoflurane on mivacurium requirement in children
Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka - s. 82-86
Anestezja wziewna sewofluranem lub dożylna propofolem z zastosowaniem maski krtaniowej do operacji ginekologicznych
Propofol vs sevoflurane anaesthesia for short gynaecological procedures
Maria Ogonowska-Kobusiewicz, Agnieszka Wrońska-Sewruk, Michał Kowalczyk, Jacek Tomaszewski - s. 87-91
Przydatność monitorowania indeksu bispektralnego do wyboru optymalnego momentu instrumentalnego udrożnienia dróg oddechowych podczas indukcji znieczulenia
Bispectral index monitoring for choosing optimal intubating conditions
Piotr Kawecki, Przemysław Jałowiecki, Robert Rudner, Monika Willand, Tomasz Byrczek - s. 92-96
Sedacja i anestezja do badań metodą rezonansu magnetycznego - doświadczenia własne
Sedation and anaesthesia for magnetic resonance imaging
Danuta Skaja, Mariusz Graff, Janina Mechlińska-Baczkowska - s. 97-99
Zator powietrzny u chorych poddanych operacji w obrębie tylnego dołu czaszkowego w pozycji siedzącej
Air embolism during posterior fossa craniectomy performed in the sitting positio
Konstancja Grzybowska, Izabela Duda, Stanisław Kwiek, Jerzy Luszawski, Anna Dyaczyńska-Herman, Ewa Karpel - s. 100-104
Przydatność elektronowej mikroskopii skaningowej w ocenie stopnia zużycia cewników naczyniowych - doniesienie wstępne
A scanning electron microscopic study of intravascular cannulas
Waldemar Machała, Leszek Klimek, Wojciech Gaszyński - s. 105-108
Powikłania ostrego zespołu wieńcowego i jego inwazyjnego leczenia jako problem intensywnej terapii
Complications of acute coronary syndrome and primary percutaneous coronary interventions in the intensive care unit
Małgorzata Nowicka, Justyna Kardacz, Małgorzata Pyda, Paweł Sobczyński, Roman Szulc - s. 109-112
Stan jamy ustnej u pacjentów oddziału intensywnej terapii - doniesienie wstępne
Oral mucosal status in intensive care patients
Agnieszka Droździk, Zbigniew Hamerlak, Barbara Galińska, Jadwiga Banach - s. 113-116
Porównanie trzech metod leczenia bólu po operacjach artroskopowych stawu ramiennego. Kliniczny efekt działania morfiny na obwodowe receptory ?
Three methods of pain relief after arthroscopic shoulder surgery. The effect of morphine on peripheral m receptors
Leszek Zwolakiewicz, Roman Ostojski, Andrzej Basiński - s. 117-121
Krwawienie do rdzenia kręgowego i przestrzeni zewnątrzoponowej jako powikłanie leczenia heparyną i znieczulenia zewnątrzoponowego - opis przypadku
Epidural anaesthesia complicated by subarachnoid and epidural bleeding in a heparin treated patient. Case report
Waldemar Iwańczuk - s. 122-124
Rola i miejsce anestezjologa w leczeniu chorób nowotworowych za pomocą brachyterapii
Anaesthetic management of patients undergoing brachytherapy for neoplastic diseases. A review
Ewa Wojcieszek - s. 125-129
Od kurary do esmeronu - czy to przepaść, czy tylko różnica?*)
From curare till esmerone - does it make a big difference?
Elżbieta Sokół-Kobielska - s. 130-136