Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2006

Spis treści / Contents

Zmiany ciśnienia w tchawicy podczas wentylacji czasowo-zmiennej z kontrolowanym ciśnieniem, kontrolowaną objętością oraz wentylacji z regulowanym ciśnieniem i kontrolowaną objętością u niemowląt
Intratracheal pressure during time cycled, pressure controlled ventilation and pressure regulated volume controlled ventilation in infants
Andrzej Piotrowski, Wojciech Fendler, Piotr Czech, Wojciech Sobala - s. 134-139
Dwie metody rewaskularyzacji mięśnia sercowego: klasyczna lub bez użycia krążenia pozaustrojowego - porównanie postępowania okołooperacyjnego i wczesnych wyników leczenia
Effects of on pump and off pump surgery on early results of coronary artery bypass grafting
Ewa Kucewicz, Jacek Puzio, Jacek Wojarski, Jerzy Pacholewicz, Arkadiusz Farmas, Piotr Knapik - s. 140-143
Porównanie przydatności premedykacji klonidyną lub midazolamem do operacji usunięcia zaćmy w znieczuleniu okołogałkowym
Evaluation of the efficacy of premedication with clonidine or midazolam in patients undergoing cataract removal under peribulbar block
Jerzy Jaworski, Przemysław Jałowiecki, Magdalena Wartak, Robert Rudner, Radosław Marciniak - s. 144-148
Częstość występowania reakcji anafilaktycznych u 3560 chorych znieczulanych metodą TIVA z użyciem różnych środków zwiotczających mięśnie - jednoroczne badanie retrospektywne
The incidence of anaphylactic reactions in 3560 patients undergoing TIVA with propofol, fentanyl and different neuromuscular blocking agents: a one-year retrospective study
Grażyna Michalska-Krzanowska, Michał Kurek, Radosław Ratajski - s. 149-152
Nowa elektroda przełykowa do szybkiego wdrażania stymulacji przedsionków w czasie znieczulenia ogólnego
A new electrode for transoesophageal atrial pacing during anaesthesia
Fryderyk Prochaczek, Mirosław Sikora, Jerzy Gałecka, Roman Zając - s. 153-157
Analiza retrospektywna transportu dzieci w stanie zagrożenia życia na terenie województwa mazowieckiego
Emergency transport of critically ill children in the Mazovian region - a retrospective analysis
Magdalena Mierzewska-Schmidt, Marcin Rawicz - s. 158-163
Zespół popropofolowy u czteroletniej dziewczynki - opis przypadku
Propofol infusion syndrome in a 4-year-old girl. Case report
Magdalena Mierzewska-Schmidt, Małgorzata Arłukiewicz-Piwowar, Marcin Rawicz, Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka - s. 164-167
Kwasica metaboliczna i klinicznie istotne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej po szybkim przetoczeniu dużej objętości 6% roztworu hydroksyetylowanej skrobi u dziecka - opis przypadku
Massive infusion of 6% hydroxyethylstarch leads to metabolic acidosis and significant dyselectrolytemia in a child. Case report
Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Janusz Świetliński, Marcin Roszkowski, Paweł Daszkiewicz - s. 168-171
Zastosowanie znieczulenia tumescencyjnego - nowej metody znieczulenia nasiękowego
Tumescent local anaesthesia (TLA) - a new method of infiltration anaesthesia
Andrzej Bieniek, Krystyna Orzechowska-Juzwenko, Jarosław Terpiński, Rafał Białynicki-Birula, Krystyna Głowacka, Magdalena Hurkacz - s. 172-177
Postępowanie okołooperacyjne u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc poddanych zabiegom pozapłucnym
Perioperative management of COPD patients undergoing nonpulmonary surgery
Katarzyna Rutkowska, Hanna Misiołek, Hanna Kucia, Piotr Knapik - s. 178-183
Dylemat współczesnej medycyny: czy resuscytacja jest zawsze uzasadniona?
CPR: it is always justified?
Paweł Andruszkiewicz, Andrzej Kański, Marcin Siciński, Remigiusz Gelo, Piotr Konopka - s. 184-188