Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Balneologia Polska 1/2005

Spis treści / Contents

Leczenie uzdrowiskowe w chorobach układu dokrewnego
Resort therapy in endocrine diseases
Andrzej Lewiński, Joanna Smyczyńska - s. 5-13
Choroby reumatyczne - standardy lecznicze w medycynie uzdrowiskowej
Rheumatic diseases - medical standards in health resort therapy
Włodzimierz Samborski, Irena Ponikowska - s. 14-23
Subiektywna ocena skuteczności terapeutycznej krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa
Subjective estimation of therapeutic efficacy of whole-body cryotherapy in patients with ankylosing spondylitis
Agata Stanek, Grzegorz Cieślar, Beata Matyszkiewicz, Irena Rozmus-Kuczia, Karolina Sieroń-Stołtny, Bogdan Koczy, Aleksander Sieroń - s. 24-32
Próba obiektywizacji oceny skuteczności terapeutycznej magnetostymulacji w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi
Attempt to objective estimation of therapeutical efficacy of magnetostimulation in the treatment of venous leg ulcers
Aleksander Sieroń, Andrzej Franek, Ligia Brzezińska-Wcisło, Edward Błaszczak, Jakub Taradaj, Rafał Kuśka, Grażyna Kamińska-Winciorek, Grzegorz Cieślar - s. 33-40
Ocena gęstości masy kostnej u kobiet w okresie okołomenopauzalnym z otyłością różnego stopnia
Bone mineral density in menopausal women with different grade of obesity
Jacek Chojnowski, Magdalena Chełstowska, Robert Szafkowski, Przemysław Adamczyk, Irena Ponikowska - s. 41-44
Problemy w postępowaniu fizykalno-usprawniającym w ciężkim zatruciu cisem
Problems of physical rehabilitation in serious yew poisoning
Włodzisław Kuliński, Wojciech Haładyna, Paweł Leśniewski - s. 45-48
Warunki odczucia cieplnego określone na podstawie temperatury średniej dobowej (na przykładzie Warszawy)
The thermal sensation conditons described on the basis of the daily mean temperature (an example of warsaw)
Urszula Kossowska-Cezak - s. 49-55
Polskie Towarzystwo Balneologiczne - rys historyczny
Polish Balneological Society - a short history
Lucyna Rajchel, Włodzisław Kuliński, Jacek Rajchel - s. 56-59
Krynica Zdrój - historia uzdrowiska
Krynica-zdrój - the history of the spa
Lucyna Rajchel, Jacek Rajchel - s. 60-64
Komputerowe wspomaganie badań medycznych
Decision Support Systems In Health Resort Therapy
Aleksander Górny, Magdalena Tkacz - s. 65-67
W setną rocznicę śmierci Stanisława Niedzielskigo (1859-1905) balneologa, współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Balneologicznego
Centenary of death of Stanislaw Niedzielski (1859-1905) - balneologist, co-founder of the Polish Balneology Association
Jan Wawszczyk, Antoni Wawszczyk - s. 68-70