Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2003

Spis treści / Contents

Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: rilmenidyna
Pharmacotherapy of hypertension: rimenidine
Krystyna Knypl - s. 50-53
Rola telmisartanu oraz innych inhibitorów angiotensyny II w skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego
Telmisartan and otherangiotensin II blocers in successfull treatment of hypertension
Krystyna Knypl - s. 55-58
Rozważania o sztuce medycznej
The considerations about medical art
Halina Nowosad - s. 59-61
Krwawienia z przewodu pokarmowego – przyczyny i zasady leczenia
Gastrointestinal bleeding – causes and treatment procedures
Halina Cichoż-Lach, Krzysztof Celiński, Maria Słomka - s. 62-65
Szczepienia skojarzone przeciw odrze, różyczce i śwince w świetle zmian w kalendarzu szczepień
Vaccination against measles, mumps, rubella in the scope of the new National Immunisation Program in Poland
Paweł Grzesiowski - s. 67-73
Hiperprolaktynemia – częsty problem kliniczny? II. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze*
Hyperprolactinemia – a frequent endocrinological problem? II. The procedure of diagnosing and treatment
Beata Matuszek, Andrzej Nowakowski - s. 74-76
Alergie układu oddechowego – katar sienny. Standardy leczenia, leczenie komplementarne
Allergies of the respiratory system – hay fever, standard treatment, complementary treatment
Anna Słowińska - s. 77-84
Wpływ wieku na częstość porad lekarskich spowodowanych infekcjami dróg oddechowych wśród podopiecznych poradni lekarzy rodzinnych
The effect of patient age on the number of general practitioners´ consultations connected with respiratory tract infections
Przemysław Kardas, Daniel Herczyński - s. 85-88
Przydatność przezodbytniczej ultrasonografii trójwymiarowej w diagnostyce chorób proktologicznych*
Usefulness of 3D transrectal ultrasonography in diagnostics of proctologic diseases
Iwona Sudoł-Szopińska, Małgorzata Kołodziejczak, Wiesław Jakubowski, Robert Stefański - s. 89-93
Preferencje konsumenckie batonów orzechowych typu „light” wśród dzieci zdrowych i chorych na cukrzycę
Consumer´s preferences of nuts bars of type „light” amog children with diabetes
Teresa Fortuna, Magdalena Stachura, Dagmara Etgens - s. 94-96