Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 3/2003

Spis treści / Contents

Miejsce aspiryny w codziennej praktyce lekarskiej
Aspirin in everyday medical practice
Krystyna Knypl - s. 98-102
Czytając nowe wytyczne o leczeniu nadciśnienia tętniczego
Reading the new guidelines of hypertension treatment
Krystyna Knypl - s. 103-107
Wykrywanie uzależnienia od nikotyny w podstawowej opiece zdrowotnej
Nicotine Dependency Identifying in Primary Medical Care
Andrzej Gerstenkorn, Małgorzata Suwała - s. 108-111
Kauzalgia – aktualny stan wiedzy
Causalgia – current state of knowledge
Sylwester Mordarski - s. 112-115
Ocena wpływu alergenów pyłku brzozy na wielkość migdałka gardłowego u dzieci z alergicznym sezonowym nieżytem nosa
The influence of birch pollen allergy of adenoid hypertrophy in children with sesonal allergic rhinitis
Marek Modrzyński, Edward Zawisza - s. 116-119
Gensulin – pierwsza polska insulina ludzka
Gensulin – the first polish insuline
Andrzej Nowakowski, Ewa Obel - s. 120-122
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia w ocenie pacjentów Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Konstancinie leczonych operacyjnie z powodu złamań krętarzowych kości udowej
The quality of life conditioned by the health of patients of the traumatic-orthopeadic ward in Konstancin, who were treated post-surgically due to a broken thigh bone
Honorata Sokolnicka - s. 123-125
Medycyna a pojęcie jakości życia
Medicine versus quality of life
Honorata Sokolnicka, Wojciech Mikuła - s. 126-128
Metody oceny jakości życia mające zastosowanie w medycynie
Methods of evaluation of the quality of life which have an application in medicine
Honorata Sokolnicka, Wojciech Mikuła - s. 129-131