Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2014

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Ocena ciężaru właściwego moczu pacjentów z kamicą dróg moczowych
Evaluation of the urine specific gravity in nephrolithiasis patients
Agnieszka Majda, Dariusz Moczulski – s. 39-41
Ocena jakości życia chorych dializowanych
Assessment of life quality in dialysis patients
Halina Zielińska-Więczkowska, Beata Krokowska – s. 42-45
Umiejętności ruchowe i sprzęt sportowo-rekreacyjny dzieci w wieku przedszkolnym z województwa mazowieckiego oraz postawy ich rodziców wobec aktywności fizycznej
Motor skills and sports equipment of preschool children from the mazowsze region and their parents’ attitude towards physical activity
Sylwia Merkiel, Wojciech Chalcarz, Monika Deptuła – s. 46-53
Stan zmineralizowania tkanki kostnej kobiet uczęszczających na zajęcia fitness
The state of mineralization of the bone tissue of women attending fitness classes
Anna Kopiczko, Ewelina Wierzbicka – s. 54-58
Prace poglądowe
Review papers
Idiopatyczny przewlekły kaszel – przesłanki dotyczące leczenia gabapentyną
Idiopathic chronic cough – successful of therapy with gabapentin
Anna Staniszewska, Bożena Tarchalska-Kryńska – s. 59-63
Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej
Selected aspects of the prevalence of overweight and obesity of children and adolescents
Renata Grzywacz – s. 64-69
Rola osteopatii w leczeniu coccygodyni
The role of osteopathic technique in treating coccygodynia
Ewelina Tyszko-Bury – s. 70-73
Edukacja i jakość życia pacjentów z niewydolnością serca
Education and quality of life of patients with heart failure
Agata Szalast, Seweryn Pudełko – s. 74-80
Opis przypadku
Case report
Rana kłuta brzucha – opis przypadku i analiza prawna sytuacji
Abdominal stab wound – case and legal analysis of the situation
Konrad Wroński, Kamil Frąckowiak, Przemysław Stefaniak, Leszek Frąckowiak, – s. 81-84
Historia medycyny
History of medicine
Doktor Judym z Buska-Zdroju – biografia Szymona Starkiewicza
Doctor Judym from Busko-Zdroj – biography of Szymon Starkiewicz
Waldemar Gniadek – s. 85-90