Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1/2018

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Akceptacja choroby i jej związek z jakością życia pacjentów z łuszczycą
Acceptance of illness and its correlation with the quality of life in patients with psoriasis
Halina Zielińska-Więczkowska, Natalia Pietrzak – s. 3-9
Sprawność funkcjonalna oraz wydarzenia życiowe a natężenie symptomów depresji wśród seniorów mieszkających w środowisku domowym
Functional efficiency and life events, and intensity of depression-associated symptoms among seniors living in home environment
Agnieszka Bartoszek, Katarzyna Kocka, Barbara Ślusarska, Adrian Bartoszek, Grzegorz Nowicki, Alina Deluga, Katarzyna Przepiórka – s. 10-15
Badanie fizykalne stosowane przez pielęgniarki na wybranych oddziałach szpitalnych
Physical examination used by nurses in selected hospital departments
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Renata Piotrkowska, Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Piotr Jarzynkowski, Sandra Popiołek – s. 16-21
Leczenie bólu u chorych po zabiegach operacyjnych w znieczuleniu ogólnym i przewodowym
Pain treatment in patients after surgical procedures under general and ductal anesthesia
Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska, Renata Piotrkowska, Piotr Jarzynkowski, Katarzyna Kwiecień-Jaguś, Adrianna Pędziwiatr – s. 22-26
Neopteryna jako wskaźnik stanu zapalnego i rozrostu nowotworowego w ostrych białaczkach
Neopterin as an inflammatory and neoplastic marker in acute leukemias
Jadwiga Nowicka, , Wiesława Nahaczewska, Iwona Urbanowicz, Mieczysław Woźniak – s. 27-33
Wpływ rehabilitacji na poprawę wydolności fizycznej ocenianej za pomocą sześciominutowego wysiłkowego testu marszowego
The impact of rehabilitation on the improvement of physical fitness assessed in a six minute walk test
Anna Olbrych – s. 34-38
Prace poglądowe
Review papers
Plejotropowe działanie melatoniny
Pleiotropic effect of melatonin
Zofia Dzierżewicz, Radosław Balwierz, Dominik Marciniak, Beata Sarecka-Hujar, Marcin Delijewski, Barbara Dolińska – s. 39-47
Produkty pszczele w pielęgnacji skóry
Bee products in skin care
Dominika Kopczyńska, Sylwia Klasik-Ciszewska, Katarzyna Duda-Grychtoł – s. 48-52
Właściwości prozdrowotne pochrzynu (słodkie ziemniaki)
Yummy Yam – prosperity health
Elżbieta Kołeczek, Michalina Horochowska, Zygmunt Zdrojewicz, Jacek Jagiełło, Jacek Łazeczko – s. 53-57
Problem hypogonadyzmu ze szczególnym uwzględnieniem problemu u dziewcząt
The problem of hypogonadism with particular focus on hypogonadism in girls
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Rafał Czepczyński, Magdalena Pisarska-Krawczyk, , Witold Kędzia, Paulina Wojtyła-Buciora, – s. 58-63
Bursztynowe źródło zdrowia – zastosowanie miodu we współczesnej medycynie
The amber source of the health – the use of the honey in the present medicine
Jacek Jagiełło, Elżbieta Kołeczek, Michalina Horochowska, Zygmunt Zdrojewicz, Amelia Głowaczewska – s. 64-69
REDUKCJA SZKÓD
HARM REDUCTION
Prace poglądowe
Review papers
Redukcja szkód związana z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
Reduction of harm associated with psychoactive substance use
Adam Prokopowicz – s. 73-79
Reduction of harm associated with psychoactive substance use
Redukcja szkód związana z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych
Adam Prokopowicz – s. 73-79
Współczesne możliwości redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu
The current potential of tobacco harm reduction
Andrzej Sobczak, – s. 80-92
The current potential of tobacco harm reduction
Współczesne możliwości redukcji szkód wywołanych paleniem tytoniu
Andrzej Sobczak, – s. 80-92
Praca oryginalna
Original paper
Risk behaviours of NPS users in Hungary and the possibility of harm reduction*
Zachowania ryzykowne wśród użytkowników iniekcyjnych nowych substancji psychoaktywnych na Węgrzech oraz możliwości redukcji szkód
Róbert Csák, József Rácz- – s. 93-105
Zachowania ryzykowne wśród użytkowników iniekcyjnych nowych substancji psychoaktywnych na Węgrzech oraz możliwości redukcji szkód
Risk behaviours of NPS users in Hungary and the possibility of harm reduction*
Róbert Csák, József Rácz- – s. 93-105