Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 4/2004

Spis treści / Contents

Subglottic laryngitis and gastroesophageal reflux in children
Mieczysław Chmielik, Małgorzata Dębska, Eliza Brożek, Anna Bielicka - s. 90-93
Malignant neoplasms and pulmonary sarcoidosis – A case report
Paweł Krawczyk, Beata Gryglicka, Robert Kieszko, Elżbieta Korobowicz, Sebastian Sojczuk, Janusz Milanowski - s. 94-96
Functional results of reconstruction after a modified radical ear operation
Henryk Skarżyński, Maciej Mrówka, Paulina Młotkowska-Klimek, Bożena Skarżyńska, Leszek Sitarz - s. 97-99
Diagnostic difficulties in the evaluation of CT scans in children with chronic sinusitis
Lechosław P. Chmielik, Anna Bielicka, Mieczysław Chmielik - s. 100-101
Laryngeal stridor: structural differences and clinical examination of the child´s larynx
Lidia Zawadzka-Glos, Beata Zając, Anna Kaczmarczyk - s. 102-104
Cochlear implants: qualification procedure in the paediatric population
Małgorzata Kaczorowska, Lidia Mikołajewska, Agnieszka Woźniak, Juliusz Piotrowski, Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska, Kazimierz Niemczyk - s. 105-108
Objective method of paediatric cochlear implant system fitting
Artur Lorens, Anna Piotrowska, Arkadiusz Wąsowski, Adam Walkowiak, Henryk Skarżyński - s. 109-111
Ossicular chain reconstruction in a damaged incudo-stapedial joint
Henryk Skarżyński, Paulina Młotkowska-Klimek, Bożena Skarżyńska, Maciej Mrówka - s. 112-113