Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 3/2017

Spis treści / Contents

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY/OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
Original papers/Prace oryginalne
Clinical characteristics of antrochoanal polyps in patients treated in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw
Charakterystyka kliniczna pacjentów z polipem choanalnym leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM
Anna Kasprzyk, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – s. 71-76
Charakterystyka kliniczna pacjentów z polipem choanalnym leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM
Clinical characteristics of antrochoanal polyps in patients treated in the Department of Pediatric Otolaryngology of the Medical University of Warsaw
Anna Kasprzyk, Piotr Kwast, Lidia Zawadzka-Głos – s. 71-76
Effects of post-intubation laryngeal stenosis treatment depending on the grade of stenosis
Analiza efektów leczenia zwężeń pointubacyjnych krtani w zależności od stopnia zwężenia
Lidia Zawadzka-Głos, Krzysztof Ślączka – s. 77-83
Analiza efektów leczenia zwężeń pointubacyjnych krtani w zależności od stopnia zwężenia
Effects of post-intubation laryngeal stenosis treatment depending on the grade of stenosis
Lidia Zawadzka-Głos, Krzysztof Ślączka – s. 77-83
Review paper/Praca poglądowa
Why is a laryngologist interested in cervical cancer? Summary information about HPV vaccination
Czemu laryngolog interesuje się rakiem szyjki macicy? Podsumowanie informacji dotyczących szczepień przeciwko HPV
Karolina Raczkowska-Łabuda, Anna Gorzelnik, Lidia Zawadzka-Głos – s. 84-93
Czemu laryngolog interesuje się rakiem szyjki macicy? Podsumowanie informacji dotyczących szczepień przeciwko HPV
Why is a laryngologist interested in cervical cancer? Summary information about HPV vaccination
Karolina Raczkowska-Łabuda, Anna Gorzelnik, Lidia Zawadzka-Głos – s. 84-93