Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 1/2020

Spis treści / Contents

GENERAL MEDICINE/MEDYCYNA OGÓLNA
Review paper/Praca poglądowa
SARS-CoV-2: the key issues
SARS-CoV-2: kluczowe informacje
Karolina Raczkowska-Łabuda, Lidia Zawadzka-Głos – s. 3-10
Original papers/Prace oryginalne
A paediatric patient with nasal septal perforation – symptoms, diagnosis and treatment options
Pacjent pediatryczny z perforacją przegrody nosa – objawy, diagnostyka, możliwości leczenia
Maciej Pilch, Anna Tuszyńska, Karolina Raczkowska-Łabuda, Lidia Zawadzka-Głos – s. 11-14
The foreign bodies in lower respiratory tract in pediatric patients treated in referral academic department of pediatric otolaryngology
Ciała obce w dolnych drogach oddechowych u dzieci leczonych w referencyjnym laryngologicznym os?rodku akademickim
Irina Drogobytska, Maciej Pilch, Lidia Zawadzka-Głos – s. 15-19
PEDIATRIC DENTISTRY/STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Original papers/Prace oryginalne
Computed tomography-assisted morphological assessment of the components of the temporomandibular joint – a pilot study
Morfologiczna ocena składowych stawu skroniowo-żuchwowego na podstawie tomografii komputerowej – badanie pilotażowe
Maja Stańczyk, Ronald Lukashevich, Aleksandra Gorzkowska, Paulina Urbańska, Piotr Laskowski, Dominik Woźniak, Zygmunt Stopa, Piotr Regulski, Robert Franczyk – s. 20-25
The first dental visit of a 3-year-old child. Reasons and socioeconomic determinants
Pierwsza wizyta dziecka w wieku żłobkowym w gabinecie stomatologicznym. Powody i uwarunkowania socjoekonomiczne
Piotr Sobiech, Anna Turska-Szybka, Angelika Kobylińska, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 26-31