Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
New Medicine 4/2021

Spis treści / Contents

PEDIATRIC OTOLARYNGOLOGY/OTOLARYNGOLOGIA DZIECIĘCA
Review paper/Praca poglądowa
Otosclerosis
Otoskleroza
Elżbieta Niemczyk-Cieślak, Lidia Zawadzka-Głos – s. 95-103
Case reports/Opisy przypadków
Tympanic membrane reconstruction of a persistent perforation associated with massive myringosclerosis in a girl with achondroplasia – case report
Przetrwała perforacja błony bębenkowej z towarzyszącą masywną myryngosklerozą u dziewczynki z achondroplazją – rekonstrukcja błony bębenkowej. Opis przypadku
Maria Wolniewicz, Elżbieta Niemczyk-Cieślak, Lidia Zawadzka-Głos – s. 104-107
Unusual location of the ectopic salivary glands – a case report
Ślinianka ektopowa o nietypowej lokalizacji – opis przypadku
Maria Rutowicz, Maria Wolniewicz, Paula Piórkowska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 108-111
Bacterial laryngotracheobronchitis as one cause of airway obstruction in older children
Bakteryjne zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli jako jedna z przyczyn obturacji dróg oddechowych u starszych dzieci
Małgorzata Badełek-Izdebska, Karolina Raczkowska-Łabuda, Lidia Zawadzka-Głos – s. 112-116