Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/1999 - Kardiologia III

Spis treści / Contents

Współczesne poglądy na operacyjne leczenie migotania przedsionków
Surgery for atrial fibrillation stratification of patients
Kazimierz Suwalski, Tomasz Kaszczyński, Mariusz Pytkowski, Franciszek Majstrak, Maria Rzączyńska, Ewa Sitkowska, Andrzej Kurowski, Małgorzata Pastuszek, Piotr Kołsut, Ryszard Mielniczuk – s. 4-8
Chirurgiczne leczenie groźnych dla życia tachyarytmii komorowych
Surgical treatment of ventricular arrhythmia related to ischaemic heart disease
Kazimierz Suwalski, Tomasz Kaszczyński, Mariusz Pytkowski, Franciszek Majstrak, Piotr Żelazny, Jan Heybowicz, Zbigniew Kacprzyk, Cezary Szymczak, Piotr Suwalski, Małgorzata Pastuszek – s. 9-11
Odległa obserwacja rytmu zastępczego u chorych po ablacji łącza przedsionkowo-komorowego z powodu opornego na farmakoterapię migotania przedsionków
Long term observation of escape rhythm in patients after atrioventricular junction radiofrequency cather ablation for atrial fibrillation resistant to pharmacotherapy
Maciej Sterliński, Mariusz Pytkowski, Grzegorz Bochenek, Kazimierz Suwalski, Dariusz Wojciechowski, Marek Kowalewski, Andrzej Kurowski, Zygmunt Sadowski – s. 12-15
Przeznaczyniowe ablacje prądami wysokich częstotliwości – radykalne leczenie chorych z tachyarytmiami nadkomorowymi
Radiofrequency catheter ablations – radical treatment in patients with supraventricular tachyarrhythmias
Mariusz Pytkowski, Dariusz Wojciechowski, Kazimierz Suwalski, Maciej Sterliński, Marek Kowalewski, Alicja Kraska, Andrzej Kurowski, Ryszard Mielniczuk, Zygmunt Sadowski – s. 16-22
Leczenie chorych zagrożonych nagłym zgonem sercowym przy pomocy automatycznego kardiowertera-defibrylatora – wyniki własne
Treatment of the patients with high risk of sudden cardiac death with implantable cardioverter-defibrillators
Kazimierz Suwalski, Andrzej Przybylski, Maciej Sterliński, Tomasz Kaszczyński, Andrzej Kurowski, Beata Gutowska, Zygmunt Sadowski – s. 23-26
Znieczulenie do zabiegu wszczepienia kardiowertera-defibrylatora na podstawie doświadczeń własnych
Anaesthesia used for implantation of Implantable Cardioverter-Defibrillator
Beata Gutowska, Teresa Partyka, Ewa Sitkowska, Andrzej Przybylski, Maciej Sterliński, Franciszek Majstrak, Kazimierz Suwalski – s. 27-29
Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej w świeżym zawale mięśnia serca
Surgical treatment of ishaemic heart disease in acute myocardial infarction
Grzegorz Religa, Kazimierz Suwalski, Franciszek Majstrak, Piotr Żelazny, Piotr Kołsut, Jerzy Lichomski, Małgorzata Pastuszek, Kazimierz Kuśmierski, Teresa Partyka, Ewa Sitkowska – s. 30-32
Wczesne wyniki leczenia operacyjnego choroby wieńcowej u pacjentów z niską frakcją wyrzutową lewej komory
Early results of surgical treatment of coronary artery disease with patients with low ejection fraction
Krzysztof Kuśmierski, Kazimierz Suwalski, Franciszek Majstrak, Piotr Żelazny, Tomasz Kaszczyński, Jan Heybowicz, Zbigniew Kacprzyk, Beata Gutowska, Ryszard Jackowski – s. 33-34
Pomostowanie tętnic wieńcowych z zastosowaniem technik mniej inwazyjnych
Less invasive techniques in coronary artery bypass grafting
Piotr Kołsut, Kazimierz Suwalski, Franciszek Majstrak, Jerzy Lichomski, Krzysztof Kuśmierski, Teresa Partyka, Grzegorz Religa, Zbigniew Kacprzyk, Ryszard Jackowski – s. 35-40
Chirurgiczne leczenie niestabilnej choroby wieńcowej u chorych z podwyższonym ryzykiem operacyjnym
Surgical treatment of high risk patients with unstable angina
Kazimierz Suwalski, Jerzy Lichomski, Małgorzata Pastuszek, Jan Heybowicz, Ryszard Jackowski, Franciszek Majstrak, Ewa Sitkowska, Magdalena Rzączyńska, Zygmunt Sadowski – s. 41-45
Operacje wad zastawkowych serca u pacjentów z niską frakcją wyrzutową lewej komory
Cardiac valve surgery in patients with depressed ejection fraction
Małgorzata Pastuszek, Kazimierz Suwalski, Jan Heybowicz, Ryszard Jackowski, Cezary Szymczak, Beata Gutowska – s. 46-48