Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2000 - Audiologia I

Spis treści / Contents

Szumy uszne jako problem audiologiczny
Tinnitus – an audiological problem
Antoni Pruszewicz, Alicja Sekula, Michał Karlik
Zaburzenia połykania w praktyce lekarza rodzinnego
Dysphagia in general practice
Bożena Wiskirska-Woźnica
Choroby zawodowe narządu głosu i ich profilaktyka
Professional voice disorders and its prophylaxis
Andrzej Obrębowski, Waldemar Wojnowski
Wartość oceny czynników ryzyka w badaniu przesiewowym słuchu u noworodków
Value of evaluation of risk factors in the hearing screening in neonates
Izabela Pospiech, Katarzyna Kuczkowska-Jeske, Artur Fuławka
Diagnostyka audiologiczna – zasady, cele i możliwości
Audiological diagnostics – principles, aims and possibilities
Antoni Pruszewicz
Własne doświadczenia w diagnostyce i kwalifikowaniu kandydatów do wszczepów ślimakowych
Our own experience in diagnosis and qualification for cochlear implant
Antoni Pruszewicz, Witold Szyfter, Andrzej Obrębowski, Alicja Sekula, Bożena Woźnica, Piotr Świdziński, Michał Karlik
Foniatryczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych
Phoniatric causes of learning failures
Andrzej Obrębowski
Obiektywna metoda akustycznego różnicowania zaburzeń głosu
The objective method of voice disorders acoustic differentiation
Piotr Świdziński
Foniatryczna ocena narządu mowy
Phoniatric evaluation of speech organ
Andrzej Obrębowski, Jacek Kraśny
Interdyscyplinarna ocena opóźnionego rozwoju mowy
Interdisciplinary evaluation of delayed speech development
Anna Bogusławska-Wilczyńska, Anna Stopa, Katarzyna Kurywczak