Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2002 - Dermatologia

Spis treści / Contents

Wskazania do leczenia immunosupresyjnego w dermatologii
Clinical applications of new immunosuppressive drugs
Julia Warmińska, Anna Kowal, Dorota Krasowska
Bliznowce – epidemiologia, etiopatogeneza i leczenie
Keloids – epidemiology, etiopathogenesis and treatment
Dorota Roguś-Skorupska
Skórne manifestacje chorób wątroby. Część I
Cutaneous manifestation of hepar diseases. Part I
Aldona Pietrzak, Dorota Czelej, Bogusław Pietrzak
Skórne manifestacje chorób wątroby. Część II
Cutaneous manifestation of hepar diseases (infectious diseases, sarcoidosis, mastocytosis). Part II
Aldona Pietrzak, Dorota Czelej, Bogusław Pietrzak
Znaczenie apoptozy w wybranych chorobach w dermatologii
The important role of apoptosis in dermatopathology
Ewa Szpringer,, Krzysztof Lutnicki
Zastosowanie testu HYBRID CAPTURE SYSTEM II w diagnostyce skąpo- i bezobjawowych zapaleń cewki moczowej (NGU) o etiologii Chlamydialnej
The use of the HYBRID CAPTURE SYSTEM II test in the diagnosis of mildly manifested and asymptomatic urethritis (NGU) caused by Chlamydia
Stanisław Zabielski, Marek Antiszko, Alicja Rączka, Jan Lach
Psychologiczne aspekty w łuszczycy
Psychological aspects in psoriasis
Adam Borzęcki, Wojciech Cielica
Znaczenie wybranych odkryć biologii molekularnej w fizjologii i patologii włosa
Advances in molecular biology and their significance in the physiology and pathology of hair
Małgorzata Ratka, Przemysław M. Płonka
Łupież jako objaw – jego etiopatogeneza, leczenie i zapobieganie
Dandruff as a symptom – etiopathogenesis, treatment and prevention
Marta Wysocka
Ocena stanu korzeni włosów w chorobach tarczycy
The assessment of the condition of hair roots in thyroid disease
Iwona Jazienicka, Barbara Lecewicz-Toruń, Grażyna Chodorowska, Maria Borowiec