Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2009

Spis treści / Contents

Postawa społeczeństwa wobec konsekwencji zakażeń wirusem HPV
The attitude of society against the consequences of HPV infection
Monika Waśkow, Małgorzata Lesińska–Sawicka, Kazimiera Hebel, Joanna Przebinda - s. 187-192
Leczenie tętniaków prawdziwych tętnicy śledzionowej
TREATMENT OF TRUE SPLENIC ARTERY ANEURYSMS
Konrad Wroński, Roman Bocian, Janusz Ścibór, , Dariusz Pakuła - s. 193-197
Leczenie niepołogowego ropnia piersi – przegląd literatury
THE TREATMENT OF THE NON-LACTATIONAL BREAST ABSCESS – REVIEW OF LITERATURE
Konrad Wroński, Roman Bocian, Aleksander Górski - s. 198-201