Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2010

Spis treści / Contents

Przypadek liszaja lśniącego kończyn górnych i dolnych leczony fototerapią UVB311 i PUVA
Lichen nitidus of the upper and lower limbs successfully treated with narrow-band uVB311 and PUVA phototherapy
Anna Szponar,, Adam Borzęcki, Agnieszka Sajdak-Wojtaluk, Grażyna Kądziela-Wypyska – s. 48-51
Łupież różowy – osobliwości manifestacji klinicznej
Pityriasis rosea – peculiarity of clinical manifestation
Grażyna Chodorowska, Grażyna Kądziela-Wypyska – s. 52-55
Rola Propionibacterium acnes ( P. acnes) w patogenezie trądziku pospolitego
Role of Propionibacterium acnes (P. acnes) in the acne vulgaris pathogenesis
Anna Michalak-Stoma, Grażyna Chodorowska, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Agnieszka Gerkowicz, Joanna Bartosińska – s. 56-59
Kosmetyki do oczu – potencjalne źródło alergenów
Eye cosmetics – the potential source of allergens
Agnieszka Gerkowicz, Grażyna Chodorowska, Maria Juszkiewicz-Borowiec, Anna Michalak-Stoma, Przemysław Krakowski – s. 60-63