Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2013

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Wpływ doustnej antykoncepcji na profil hormonalny oraz czynność skurczową macicy u pacjentek z pierwotnym zespołem bolesnego miesiączkowania
Influence of oral contraceptive on hormonal profile and uterus contractions of patients with primary dysmenorrhea
Grzegorz Mrugacz, Cezary Grygoruk, Piotr Sieczyński, Mirosław Grusza, Piotr Pietrewicz, Bartosz Pietrzycki – s. 147-150
Prace poglądowe
Review papers
Żywienie osób starszych na podstawie nowelizacji norm żywienia Instytutu Żywności i Żywienia dla populacji polskiej z 2012 roku
Nutrition of the elderly on the based on the revision of the standards of nutrition of the Institute of Food and Nutrition for the Polish population from 2012
Anna Brończyk-Puzoń, Joanna Bieniek – s. 151-255
Dieta paleolityczna. Część I. Cechy charakterystyczne
Paleolithic diet. Part I. Characteristics
Paulina Zych, Dorota Szostak-Węgierek – s. 156-164
Obturacyjny bezdech senny a śródbłonek naczyniowy. Czy dysponujemy komórkowymi markerami dysfunkcji śródbłonka?
Obstructive sleep apnea and endothelium. Do we have the cellular biomarkers of endothelial dysfunction?
Małgorzata Dec, Elżbieta Bartoszek, Jerzy Mosiewicz – s. 165-167
Choroby człowieka wywołane mutacjami genów kodujących koneksyny
Human diseases caused by mutations in genes encoding connexin
Marcin Gradowski, Urszula Jankiewicz, Paweł Kowalczyk – s. 168-173
Aktywność fizyczna kobiet w ciąży o fizjologicznym przebiegu
Physical activity of women during physiological pregnancy
Dorota Torbe, Andrzej Torbe, Dorota Ćwiek – s. 174-179
Niewydolność cieśniowo-szyjkowa u kobiet ciężarnych – profilaktyka i postępowanie lecznicze
Cervical incompetence in pregnant women – prevention and therapeutic procedure
Urszula Marzec, Krzysztof Marzec – s. 180-183
Ocena jakości życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i społecznym
The assessment of the quality of life in dimensions psychological, healthy and social
Ewa Telka – s. 184-186