Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2014

Spis treści / Contents

KOLOPROKTOLOGIA
Prace oryginalne
Original papers
Depilacja okolicy szpary międzypośladkowej u pacjentów po operacjach zatoki włosowej
Depilation the intergluteal cleft after pilonidal sinus disease surgery
Konrad Wroński, Jarosław Cywiński, Leszek Frąckowiak, – s. 47-49
Prace poglądowe
Review papers
Postępowanie z pacjentem proktologicznym zakażonym wirusem HIV
Proctological treatment of HIV-infected patient
Małgorzata Kołodziejczak, Paweł Święcki, Agnieszka Kucharczyk, Ewa Firląg-Burkacka – s. 51-57
Opis przypadku
Case report
Guz ziarnistokomórkowy (guz Abrikosowa) w odbytnicy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Granular cell tumour (Abrikossoff’s tumour) of the rectum – case report and review of the literature
Konrad Wroński, Leszek Frąckowiak, Jarosław Cywiński – s. 58-60
DZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY
Prace oryginalne
Original papers
Skuteczność kliniczna oraz profil bezpieczeństwa leków antycholinergicznych w zespole pęcherza nadreaktywnego – przegląd systematyczny
Clinical efficacy and safety profile of anticholinergic drugs in the treatment of overactive bladder – systematic review
Tomasz Tatara, Dominik Olejniczak – s. 61-67
Prace poglądowe
Review papers
Rak jajnika – pośrednie potwierdzenie postnatalnej obecności pierwotnych komórek płciowych w jajnikach dorosłych kobiet
Ovarian cancer – indirect confirmation of postnatal presence of primordial germ cells in the adult female gonad
Leopold Śliwa – s. 68-72
Grzybicze zakażenia szpitalne – narastające zagrożenie
Healthcare-associated fungal infections – a rising threat
Marcin Ciszewski, Tomasz Czekaj – s. 73-76
Metody obrazowania pierwotnej nadczynności przytarczyc
Methods of imaging of primary hyperparathyroidism
Marcin Gierach, Agnieszka Skowrońska, Cyprian Świętaszczyk, Stanisław Pilecki, Roman Junik – s. 77-80
Leczenie akromegalii – głos w dyskusji
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński – s. 81-82