Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 3/2019

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 85
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 86
Praca oryginalna/Original paper
Psychologiczna charakterystyka grupy 101 pacjentów z łagodnymi chorobami proktologicznymi
Psychological characteristics of 101 patients with benign proctological diseases
Katarzyna Martowska, Małgorzata Kołodziejczak, Anna Matczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 89-96
Psychological characteristics of 101 patients with benign proctological diseases
Psychologiczna charakterystyka grupy 101 pacjentów z łagodnymi chorobami proktologicznymi
Katarzyna Martowska, Małgorzata Kołodziejczak, Anna Matczak, Iwona Sudoł-Szopińska – s. 89-96
Prace poglądowe
Review papers
Postępy w proktologii
Advances in proctology
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 97-107
Advances in proctology
Postępy w proktologii
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 97-107
Endometrioza głęboko naciekająca przegrody odbytniczo-pochwowej – problem interdyscyplinarny
Deep infiltrating endometriosis of the rectovaginal septum – an interdisciplinary problem
Tomasz Songin – s. 108-118
Deep infiltrating endometriosis of the rectovaginal septum – an interdisciplinary problem
Endometrioza głęboko naciekająca przegrody odbytniczo-pochwowej – problem interdyscyplinarny
Tomasz Songin – s. 108-118