Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2020

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 125
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 126
Praca oryginalna
Original paper
Laserowa hemoroidoplastyka (LHP) przy użyciu lasera radialnego 1470 nm – wczesna ocena skuteczności metody w materiale własnym
Laser hemorrhoidoplasty (LHP) using a 1470 nm radial fibre laser – early efficacy assessment based on own data
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 129-142
Laser hemorrhoidoplasty (LHP) using a 1470 nm radial fibre laser – early efficacy assessment based on own data
Laserowa hemoroidoplastyka (LHP) przy użyciu lasera radialnego 1470 nm – wczesna ocena skuteczności metody w materiale własnym
Sławomir Glinkowski, Daria Marcinkowska – s. 129-142
Prace poglądowe
Review papers
Proktoginekologia – kto powinien leczyć? Propozycja algorytmu postępowania
Proctogyneacology – who should treat? A proposed treatment algorithm
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Maja Gorajska-Sieńko – s. 143-150
Proctogyneacology – who should treat? A proposed treatment algorithm
Proktoginekologia – kto powinien leczyć? Propozycja algorytmu postępowania
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Maja Gorajska-Sieńko – s. 143-150
Proktologia – nowe doniesienia
Proctology – an overview of new reports
Przemysław Ciesielski, Mateusz Sala, Małgorzata Kołodziejczak – s. 151-155
Proctology – an overview of new reports
Proktologia – nowe doniesienia
Przemysław Ciesielski, Mateusz Sala, Małgorzata Kołodziejczak – s. 151-155
Nasi mistrzowie
Our masters
Moja pierwsza appendektomia – po obu stronach stołu. Osobowość chirurga
My first appendectomy: on both sides of the table. A surgeon’s personality
Krzysztof Bielecki – s. 156-161
My first appendectomy: on both sides of the table. A surgeon’s personality
Moja pierwsza appendektomia – po obu stronach stołu. Osobowość chirurga
Krzysztof Bielecki – s. 156-161
Amina Okujewa (1983-2017) – chirurżka na wojnie XXI wieku. In memoriam
Amina Viktorivna Okueva (1983-2017) – a surgeon in the war of the twenty-first century. In memoriam
Maria Ciesielska, – s. 162-164