Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2021

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 37
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 38
Prace poglądowe
Diagnostyka i leczenie nietrzymania stolca – aktualny stan wiedzy, przegląd piśmiennictwa
Diagnosis and treatment of faecal incontinence – the current state of knowledge, literature review
Radosław Cylke, Magdalena Kwapisz, Agata Ostaszewska, Małgorzata Kołodziejczak, – s. 41-58
Diagnosis and treatment of faecal incontinence – the current state of knowledge, literature review
Diagnostyka i leczenie nietrzymania stolca – aktualny stan wiedzy, przegląd piśmiennictwa
Radosław Cylke, Magdalena Kwapisz, Agata Ostaszewska, Małgorzata Kołodziejczak, – s. 41-58
Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu – zasady postępowania
Obstetric anal sphincter injuries – management guidelines
Małgorzata Kołodziejczak, , Przemysław Ciesielski, – s. 59-66
Obstetric anal sphincter injuries – management guidelines
Poporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu – zasady postępowania
Małgorzata Kołodziejczak, , Przemysław Ciesielski, – s. 59-66
Standardy leczenia choroby hemoroidalnej w Europie i Stanach Zjednoczonych
Therapeutic standards for haemorrhoidal disease in Europe and the United States
Przemysław Ciesielski, , Małgorzata Kołodziejczak, Agnieszka Kucharczyk, Piotr Diuwe, – s. 67-79
Therapeutic standards for haemorrhoidal disease in Europe and the United States
Standardy leczenia choroby hemoroidalnej w Europie i Stanach Zjednoczonych
Przemysław Ciesielski, , Małgorzata Kołodziejczak, Agnieszka Kucharczyk, Piotr Diuwe, – s. 67-79
Standardy leczenia szczeliny odbytu w Europie i w Stanach Zjednoczonych
Standards of anal fissure management in Europe and the United States
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Agnieszka Kucharczyk – s. 80-88
Standards of anal fissure management in Europe and the United States
Standardy leczenia szczeliny odbytu w Europie i w Stanach Zjednoczonych
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, Agnieszka Kucharczyk – s. 80-88
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.