Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2000

Spis treści / Contents

Krwotoki śródczaszkowe u noworodków
Intracranial haemorrhages in neonatal period
Zofia Rajtar-Leontiew, Elżbieta Lipska
Relatywna ocena obrazu ultrasonograficznego ośrodkowego układu nerwowego w badaniu przezciemiączkowym u noworodków i niemowląt
Ultrasonographic scanning of central nervous system in newborn and infants – relative assessment of the results
Andrzej Koczyński, Zofia Rajtar-Leontiew?
Fototerapia u noworodków
Phototherapy in neonates
Renata Dudek?, Zofia Rajtar-Leontiew?, Zbigniew Cichocki?
Diagnostyka prenatalna wady rozszczepowej twarzy
Prenatal detection of orofacial clefts
Maria Hortis-Dzierzbicka
Nosowanie otwarte – przyczyny, diagnostyka, sposoby eliminacji
Hypernasality – etiology, diagnostics, methods of elimination
Maria Hortis-Dzierzbicka?, Zofia Dudkiewicz?, Elżbieta Stecko?
Nowoczesna diagnostyka niewydolności podniebienno-gardłowej
The modern evaluation methods for velopalatal insufficiency
Maria Hortis-Dzierzbicka, Zofia Dudkiewicz
Pacjent z wadą rozszczepową twarzy w okresie adolescencji (dojrzewania)
Patient with orofacial cleft at adolescence
Maria Hortis-Dzierzbicka?, Zofia Dudkiewicz?, Elżbieta Stecko?
Psychologiczne aspekty wady rozszczepowej twarzy
Psychosocial aspects of orofacial clefts
Maria Hortis-Dzierzbicka?, Elżbieta Stecko?, Zofia Dudkiewicz?
Seplenienie międzyzębowe – norma wiekowa czy patologia?
The sigmatismus interdentialis – is it articulation errors or physiology?
Elżbieta Stecko?, Maria Hortis-Dzierzbicka?
Zespół dziecka potrząsanego
Shaken baby syndrome
Wiesław Mikołajczyk
Polska misja medyczna w Albanii
Polish medical mission in Albania
Elżbieta Lipska
Reaktywność oskrzeli w czasie immunoterapii swoistej u dzieci
Bronchial hyperresponsiveness in children during immunotherapy
Marek Kulus, Anna Zawadzka-Krajewska, Jerzy Ziołkowski
Wskaźnik pX – próba obiektywizacji stanu gospodarki tlenem u dzieci operowanych z powodu wrodzonych wad serca w warunkach krążenia pozaustrojowego
pX index – an attempt to objectivize the oxygen status in children operated due to congenital heart failure under the extra corporal cirkulation (ECC)
Paweł Frieman
Korekcja złożonej wady serca ze współistniejącą wrodzoną skazą osoczową – opis przypadku
Correction of the complex congenital heart disease with coexisting congenital plasmatic diathesis. Case report
Jacek Moll, Jadwiga Moll, Elżbieta Makowiecka, Paweł Frieman, Małgorzata Świątnicka-Lucińska, Elżbieta Sosnowska
Stan zdrowia i rozwój somatyczny wcześniaków z przewlekłym zakażeniem HBV i/lub HCV
Health state and somatic development of prematurely born children with chronic HBV and/or HCV infection
Danuta Chlebna-Sokół?, Iwona Ligenza?, Anna Szkudlarek?
Wyniki leczenia dzieci z moczeniem nocnym adiuretinem
Effectiveness of adiuretin treatment of children with nocturnal enuresis
Grzegorz Paruszkiewicz?, Tomasz Lenkiewicz?