Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2001

Spis treści / Contents

Rola oligosacharydów w żywieniu niemowląt
The role of oligosaccharids in infants´ nutrition
Anna Stolarczyk - s. 3-4
Pozaszpitalne zapalenie płuc u dzieci
Community acquired pneumonia in children
Zofia Rajtar-Leontiew - s. 5-7
Leczenie zewnątrzszpitalnych zapaleń płuc u dzieci
Treatment of community aquired pneumonia in children
Joanna Lange, Danuta Chmielewska-Szewczyk - s. 8-11
Ciała obce w dolnych drogach oddechowych u dzieci jako bezwzględne wskazania do bronchoskopii
Foreign bodies in the respiratory tract-an absolute indication for bronchoscopy
Elżbieta Tomaszewska, Zofia Rajtar-Leontiew - s. 12-15
Dziecko nieprzytomne – retrospektywna analiza zaburzeń świadomości u dzieci przyjętych do Szpitala Klinicznego Nr 3 Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1996-2000
Child with a sudden loss of consciousness – a retrospective analysis of altered levels of consciousness in children admitted to the Medical University Hospital No 3 in Warsaw between 1996-2000
Krystyna Sidor, Andrea Horwath, Maria Mrozińska-Powoniak, Wiesław Mikołajczyk - s. 16-20
Omdlenia u dzieci
The syncope in the paediatric age group (in children)
Adam Jerzy Sybilski - s. 21-25
Rola makrofagów w reakcjach immunologicznych okresu okołoporodowego
Role of macrophages in immunological reactions of perinatal period
Urszula Jędrasiak, Małgorzata Kępińska - s. 26-29
Rola endogennych inhibitorów układu krzepnięcia: antytrombiny III, białka C, białka S w układzie hemostazy
The physiological coagulation inhibitors: antithrombin III; protein C, protein S in haemostasis
Grażyna Wyględowska - s. 30-32
Ocena wątrobowego przepływu tętniczego krwi u dzieci z powiększoną wątrobą w przebiegu choroby nowotworowej
The assessment of the hepatic arterial flow in children with hepatomegaly in the course of neoplastic disease
Andrzej Koczyński, Zofia Rajtar-Leontiew - s. 33-36
Toksyczna nekroliza naskórka
Toxic epidermal necrolysis (syndrom Lyella) complicated mofcase description
Izabela Pągowska-Klimek, Paweł Frieman, Michał Nowicki, Anna Jander, Anna Kałużyńska, Barbara Karwańska - s. 39-41