Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2007

Spis treści / Contents

Apoptoza w błonie śluzowej żołądka u dzieci zakażonych Helicobacter pylori – możliwe mechanizmy patogenetyczne
Apoptosis in gastric mucosa of children infected with Helicobacter pylori – possible pathogenic mechanisms
Elżbieta Maciorkowska, Maciej Kaczmarski, Ewa Ryszczuk, Ryszard Jabłoński - s. 2-4
Karmienie naturalne oraz czynniki warunkujące jego długość u dzieci z terenu Górnego Śląska
Breastfeeding and factors influencing its length in children from Upper Silesia region
Anna Gawęda, Halina Woś - s. 5-10
Zaburzenia metabolizmu powodowane mutacjami i rola diety jak terapii. I. Fenyloketonuria
Metabolic disorders due to mutations and role of a diet as a mode of therapy. I. Phenylketonuria
Leszek Szablewski, Maciej Masewicz, Barbara Grytner-Zięcina - s. 11-17
Zaburzenia metabolizmu powodowane mutacjami i rola diety jako terapii. II. Mukowiscydoza
Metabolic disorders due to mutations and role of a diet as a mode of therapy. II. Mucoviscidosis
Leszek Szablewski, Maciej Masewicz, Barbara Grytner-Zięcina - s. 18-26