Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2012

Spis treści / Contents

Analiza technik operacyjnych choroby Hirschsprunga w leczeniu jednoetapowym na przestrzeni lat 2000-2011
Analysis of surgical methods in the treatment of hirschsprung’s disease using one-stage surgery in the period 2000-2011
Michał Błaszczyński, Patrycja Sosnowska – s. 47-50
Ewaluacja interwencji zespołów ratownictwa medycznego do pacjentów pediatrycznych
Evaluation of the intervention of emergency medical teams to paediatric patients
Łukasz Szarpak – s. 51-54
Diagnostyka różnicowa powiększonych węzłów chłonnych u dzieci
Differential diagnosis enlarged lymph nodes in children
Katarzyna Pawelec, Joanna Wiechecka, Dariusz Boruczkowski – s. 55-60
Możliwo¶ci zastosowania komórek macierzystych u pacjentów z chorobami genetycznymi. Czę¶ć pierwsza – niektóre wskazania
The possible stem cells applications in children with genetic diseases. Part one – Selected indications
Dariusz Boruczkowski, Katarzyna Pawelec, Maciej Boruczkowski, , Piotr Michalski – s. 61-65