Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2014

Spis treści / Contents

LARYNGOLOGIA
Prace oryginalne
Original papers
Analiza wskazań do tracheotomii u dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Analysis of the indications for tracheotomy in children treated in Department of Pediatric Otolaryngology Medical University of Warsaw
Lidia Zawadzka-Głos – s. 75-77
Wrodzone anomalie szyi u dzieci: torbiele i przetoki szyi
Congenital anomalies of the neck: neck cysts and fistulas
Teresa Ryczer, Lidia Zawadzka-Głos, Katarzyna Sobczyk – s. 78-81
Opis przypadku
Case report
Pierwotna dyskineza rzęsek z perspektywy otolaryngologa dziecięcego
Primary ciliary dyskinesia from the paediatric laryngologist’s approach
Karolina Raczkowska-Łabuda, Elżbieta Niemczyk, Lidia Zawadzka-Głos – s. 82-86
INNE PRACE
Prace oryginalne
Original papers
Zachowania żywieniowe rodziców dzieci przedszkolnych zamieszkałych na terenie Górnego Śląska
Nutritional behaviors of preschool children’s parents inhabiting Upper Silesia
Elżbieta Szczepańska, Karolina Janion, Beata Stanuch, Jagoda Rydelek, Marta Heller-Surowiec, Katarzyna Kulesza – s. 87-91
Prace poglądowe
Review papers
Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych u dzieci
Alternative methods of airway management in children
Łukasz Szarpak, Andrzej Kurowski, Rafał Osłowski, Katarzyna Karczewska – s. 92-96
Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci – diagnostyka i postępowanie
The sensory processing disorders of children – diagnostic an proceeding
Natalia Kołat – s. 97-102
Sytuacja zdrowego rodzeństwa w rodzinie z dzieckiem przewlekle chorym
The situation of healthy sibling in a family with a chronically ill child
Joanna Boruszak, Halina Gryglicka – s. 103-110