Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 1/2017

Spis treści / Contents

LARYNGOLOGIA
Praca oryginalna
Original paper
Analiza kliniczna pacjentów z ropniem okołomigdałkowym w materiale Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej WUM w 2016 roku
Clinical analysis of patients with peritonsillar abscess in clinical material of Pediatric Otolaryngology Department of Warsaw Medical University in 2016 year
Agata Wasilewska, Lidia Zawadzka-Głos – s. 3-8
Praca poglądowa
Review paper
Rola specjalistycznej współpracy lekarza laryngologa i ortodonty w wykrywaniu i zintegrowanym leczeniu pacjentów w wieku rozwojowym cierpiących na obturacyjny zespół snu z bezdechem, na podstawie przypadków własnych oraz piśmiennictwa
The role of specialized cooperation of laryngologist and orthodontist in diagnostic process and integrated treatment of adolescent patients, suffering from obstructive sleep apnea syndrome on the basis on own cases and literature
Aneta Tomaszewska-Jaźwiec, Katarzyna Wiśniewska, Marcin Wiśniewski, Lidia Zawadzka-Głos – s. 9-16
KARDIOLOGIA
Praca poglądowa
Review paper
Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego u noworodków, dzieci i młodzieży
Diagnostic principles of arterial hypertension in neonates, children and adolescents
Bożena Werner, Piotr Wieniawski – s. 17-24
Opis przypadku
Case report
Dylematy terapeutyczne u nastoletniego sportowca z nadciśnieniem tętniczym
Therapeutic dilemmas in a teenage athlete with arterial hypertension
Ewa Smereczyńska, Barbara Wójcicka-Urbańska, Bożena Werner – s. 25-28
INNE PRACE
Prace poglądowe
Review papers
Zespół metaboliczny jako odległe powikłanie leczenia onkologicznego u dzieci
Metabolic syndrome as a late side effect of the childhood neoplasm treatment
Aleksandra Janecka, Joanna Stefanowicz – s. 29-33
Skutki niedoboru witaminy D w organizmie człowieka
The effects of vitamin D deficiency in human organism
Artur Gadomski – s. 34-37