Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2020

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Wpływ masy szkolnego plecaka transportowanego skośnie na prawym lub lewym barku i przy różnoimiennym biodrze na cechy postawy w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej 7-letnich uczniów obojga płci
The influence of backpack loads transported obliquely on the right or left shoulder and hip on postural features in the sagittal and transverse planes in 7-year-old pupils of both sexes
Mirosław Mrozkowiak – s. 39-53
Hospitalizacja dzieci i młodzieży w województwie śląskim
Hospitalization of children and adolescents in the Silesian Voivodeship
Dariusz Góra, Natalia Figura, Marcin Gregor – s. 54-60
Opis przypadku
Case report
Ziarnica złośliwa u nastolatka – późne rozpoznanie. Opis przypadku
Malignant lymphoma in a teenager – late diagnosis. Case report
Miriam Deutschová – s. 61-66