Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 4/2000

Spis treści / Contents

Aerodontalgiczny ból zębów
Aerotoothache
Anna Maria Wasilewska?, Sylwia Małgorzata Słotwińska? - s. 3-4
Ocena uspokojenia dzieci preparatem Dormicum w czasie planowego leczenia stomatologicznego – doniesienie wstępne
Stomatological treatment children-patients after pharmacological sedation with Dormicum
Agnieszka Wal?, Adam Goliński?, Grzegorz Witer?, Aleksander Remiszewski? - s. 5-9
Ocena wrażliwości szczepów grupy mutans na chlorheksydynę i wybrane chemioterapeutyki
Susceptibility of mutans streptococci to chlorhexidine and other antimicrobial agents
Izabela Strużycka?, Waleria Hryniewicz?, Anna Skoczyńska?, Maria Wierzbicka?, Katarzyna Rucińska?, Marta Radziejewska?, Katarzyna Nowak? - s. 10-12
Wady szkliwa w zębach stałych u dzieci w różnych grupach wiekowych z regionu warszawskiego*
Enamel anomalies in permanent dentition of the different groups of age from Warsaw region
Iwona Sobiech, Jadwiga Sobol-Kober, Aleksander Remiszewski, Piotr Sobiech, Halszka Boguszewska-Gutenbaum - s. 13-17
Polimeryzacja światłoutwardzalnych materiałów kompozycyjnych – przegląd piśmiennictwa
Polymerisation of light-curing composites – revue of literature
Piotr Okoński - s. 18-21
Nowoczesne systemy służące do opracowywania kanałów korzeniowych
Modern systems for preparing root canals
Małgorzata Pawińska - s. 22-23
Szybko postępujące zmiany zwyrodnieniowe stawu skroniowo-żuchwowego u młodej pacjentki z dyskopatią skroniowo-żuchwową – opis przypadku
Fast progressive degenerative changes of the young female patient with temporomandibular discopathy – description of the case
Anna Marczak-Wojtyńska?, Wacława Tarłowska?, Tomasz Bulski?, Jerzy Walecki? - s. 24-27
Zasady ergonomii pracy aparaturą laserową dużej mocy z wieloprzegubowymi ramionami lustrzanymi
An ergonomic principles of use of the high power lasers with multiwrist mirror arms
Marek Bladowski?, Hanna Konarska-Choroszucha?, Tomasz Choroszucha? - s. 28-32
Inżynieria tkankowa III.
Możliwości sterowania procesami regeneracji nerwów obwodowych – przegląd piśmiennictwa

Tissue engineering III. Opportunities of guided peripheral nerve regeneration – literature review
Piotr Wieczorek, Marcin Pochwalski, Andrzej Wojtowicz - s. 33-39
Emdogain w leczeniu chirurgicznym chorób przyzębia
Emdogain in surgical treatment of periodontitis
Agnieszka Laskus-Perendyk, Maciej Zaremba, Monika Borakowska, Jan Kowalski - s. 40-45
Występowanie przeciwciał przeciwko Helicobacter pylori w ślinie i krwi na podstawie piśmiennictwa i badań własnych
Occurrence of antibodies to Helicobacter pylori in saliva and whole-blood according to the literature and own experiences
Sylwia Małgorzata Słotwińska?, Elżbieta Pierzynowska?, Robert Słotwiński? - s. 46-48
Zastosowanie resorbowalnych błon regeneracyjnych w leczeniu chorób przyzębia na podstawie piśmiennictwa
An application of bioresorbable membranes in periodontal regeneration – a literature review
Marcin Kacprzak, Jan Kowalski - s. 49-51
Wpływ higieny uzupełnień protetycznych na powstawanie infekcji grzybiczej błony śluzowej jamy ustnej
The influence of denture hygiene on the oral candidiasis
Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Krystyna Rusiniak, Robert Gontek, Piotr Okoński - s. 52-55