Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2000, s. 5-9
Agnieszka Wal¹, Adam Goliński¹, Grzegorz Witer², Aleksander Remiszewski¹
Ocena uspokojenia dzieci preparatem Dormicum w czasie planowego leczenia stomatologicznego – doniesienie wstępne
Stomatological treatment children-patients after pharmacological sedation with Dormicum
¹ z Zakładu Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
p.o. Kierownika Zakładu: dr n. med. Aleksander Remiszewski
² Usługi medyczne lek. anestezjolog Grzegorz Witer, ul. W. Broniewskiego 54/12
Strach i lęk jakie odczuwają pacjenci przed leczeniem stomatologicznym są zjawiskiem powszechnym i dotyczą praktycznie wszystkich grup wiekowych. Stopień nasilenia lęku jest wypadkową zarówno określonych cech osobowości jednostki jak również właściwych dla każdego doświadczeń własnych. Rolą lekarza stomatologa jest opanowanie nastroju obaw i strachu. Poprzez określenie prawidłowych wzajemnych relacji lekarz powinien zdobyć zaufanie pacjenta, co pozwala na prowadzenie leczenia zgodnie z opracowanym planem przy pełnej współpracy. Proces leczenia ma szansę przebiegać sprawnie i efektywnie gdy pacjent obdarzając zaufaniem lekarza uznaje jego autorytet.
Szczególną grupę pacjentów o bardzo złożonych potrzebach emocjonalnych stanowią dzieci. Zdolność umiejętnego postępowania z pacjentem w wieku rozwojowym jest niezwykle istotna, decyduje bowiem nie tylko o samej formie leczenia, ale również jako pierwsze doświadczenie pozostaje na zawsze w pamięci dziecka. Teoretyczne podstawy tego zagadnienia stanowią jeden z głównych tematów problemowych psychostomatologii. Psychostomatologia stanowi odrębny dział psychologii łączący wiedzę i osiągnięcia z zakresu psychologii, psychoterapii i stomatologii. Obejmuje szereg zagadnień i opisuje liczne metody i techniki psychoterapeutyczne, których stosowanie okazuje się niezwykle przydatne w procesie adaptacji dziecka do leczenia stomatologicznego. Podstawowe zagadnienia to: oddziaływanie na środowisko poprzez metody wychowawcze, korygowanie błędnych poglądów, działania werbalne wprowadzane po „zlokalizowaniu źródła strachu”, sugestia i autosugestia, metoda dedsensybizacji Wolpego (zasada wzajemnego hamowania), metoda sygnalizacji doznań bólowych. Niezwykle istotne wg wielu autorów są również wrodzone predyspozycje lekarza, którego sposób zachowania i własna intuicja są często niezastąpionym środkiem terapeutycznym. Uzyskanie więzi emocjonalnej z pacjentem poprzez autentyczne zaakceptowanie osoby cierpiącej stanowi warunek konieczny, lecz niestety nie zawsze wystarczający (1, 2, 3, 6, 7, 9, 13). Codzienna praktyka lekarza pedodonty to jednak niejednokrotnie kontakt z tzw. trudnymi pacjentami – dziećmi, które mają zaniżoną samoocenę, wobec których stosowane są metody wychowawcze pozbawione zasady konsekwencji. Wywiera to nie tylko wpływ na ich stosunki z rówieśnikami i dorosłymi, ale również odciska swoje piętno na osobniczej zdolności dziecka do dokonywania wyborów, wyznaczania celów, dążenia do osiągnięcia konkretnych celów. W przypadku tych pacjentów leczenie w standardowych warunkach jest w większości przypadków niemożliwe, ponieważ dzieci te nie współpracują. Nieodzowne często okazuje się więc zastosowanie dodatkowo próby uspokojenia drogą farmakologiczną. Jeżeli uspokojenie okazuje się niewystarczające, pacjentów skierować należy do leczenia w warunkach znieczulenia ogólnego.
Charakterystyczną grupę pacjentów stanowią dzieci, które nie mają jeszcze własnych doświadczeń, wynikających z wcześniej prowadzonego leczenia, ponieważ zgłaszają się pierwszy raz do gabinetu stomatologicznego. Jeżeli plan leczenia wstępnie obejmuje zabiegi potencjalnie bolesne dla małego pacjenta, warto dla zapewnienia komfortu przed podaniem znieczulenia zastosować uspokojenie. Podobnie gdy spotykamy się z nierzadkim przypadkiem tzw. wyuczonego strachu, który przekazują dzieciom rodzice, koledzy itp., kreując w ten sposób bardzo nerwowe i lękliwe zachowania dziecka w trakcie pierwszej wizyty w gabinecie stomatologicznym. Zastosowanie uspokojenia może w kolejnym etapie leczenia pozwolić na łagodne przejście do standardowych procedur leczniczych. Kolejną grupą pacjentów są pacjenci leczeni w warunkach znieczulenia ogólnego. Proces adaptacji tych dzieci do leczenia tradycyjnego (po wykonanym znieczuleniu ogólnym) dzięki uspokojeniu farmakologicznemu ma szansę przebiegać sprawniej. Uspokojenie określone jako tzw. płytka sedacja uzyskuje się stosując farmakologiczne środki o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, wywołujące niepamięć wsteczną. Uspokojenie – jest medycznie kontrolowanym stanem ograniczenia świadomości. Celem uspokojenia jest zapewnienie:
– braku poczucia lęku,
– współpracy z wykonującym zabieg,
– zachowania odruchów obronnych,
– zachowania wydolności krążeniowej i oddechowej,
– sprawnego powrotu do pełnej świadomości,
– niepamięci wstecznej.
Do leków stosowanych w celu uspokojenia przed zabiegami należą m.in.: wodzian chloralu, hydroksyzyna, diazepam, midazolam, N2O. Najczęściej wykorzystywanymi lekami w celu uspokojenia są benzodwuazepiny (midazolam, diazepam) wykazują szeroki indeks terapeutyczny, szeroki margines bezpieczeństwa, są łatwe w stosowaniu. Dormicum (miazolam) jest rozpuszczalną krótko działającą benzodwuazepiną, zapewnia wysoki poziom amnezji i praktycznie nie wiąże się u osób zdrowych z krążeniem jelitowo-wątrobowym, charakteryzuje się szybkim początkiem działania i silnie wyrażoną niepamięcią wsteczną. Wykazuje niewielki wpływ na układ oddechowy oraz układ krążenia. Stosowany w zalecanych dawkach daje szybki powrót do pełnej świadomości. Preparat może być podawany drogą doustną, domięśniową jak i dożylną. Średnia dawka dla dzieci przy podaniu drogą doustną wynosi 0,2-0,4 mg/kg mc, efekt działania obserwowany jest po 20-30 minutach. Może być stosowany w skojarzeniu z innymi środkami o działaniu uspokajającym lub/i przeciwbólowym. Stał się istotnym elementem postępu w prowadzeniu sedacji (4, 5, 10, 12, 13, 14).
Celem tej pracy była próba opracowania wstępnej klasyfikacji tzw. „trudnych pacjentów” oraz ocena przydatności ambulatoryjnej preparatu Dormicum (Midazolam). Klasyfikacja, która łączyłaby cechy charakterologiczne i fizyczne ze sposobem zachowania dziecka w określonej sytuacji stresowej, ułatwiłaby jednocześnie lekarzowi pedodoncie wybór właściwej metody adaptacji do leczenia stomatologicznego.
MATERIAŁ I METODA

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Aartman I.H.A. et al.: Self-report measurements of dental anxiety and fear in children: A critical assessment. J. of Dent. for Child. 1998, July-August, 122-127. 2. Birch A., Malim T.: Psychologia rozwojowa w zarysie. PWN, Warszawa 1995. 3. Cieszko-Bruk M., Strużak-Wysokińska M.: Lęk przed zabiegami stomatologicznymi – problem stale aktualny. Czas. Stom. 1995, XLVIII, 168-173. 4. Clark M.S., Brunick A.L.: Handbook of nitrous oxide and oxygen sedation. Mosby 1995. 5. Downs A.T. et al.: A comparative study of midazolam to meperidine/promethazine as an IM sedative technique for the pediatric dental patient. J. of dent. for child. 1997, May-June, 197-200. 6. Gorczyński M.: Psychostomatologia dziecięca. Sanmedia, Warszawa 1996. 7. Kossak E.: Wywieranie wpływu na pacjenta – czyli jak być lepszym stomatologiem. Mag. Stom. 2:36-37. 8. Kupitzky A., Blumenstyk A.: Comparing the behavior of children treated using general anesthesia with those treated using concious sedation. J. of Dent. for Child. 1998, March-April, 122-127. 9. Malinowski J., Sorniak-Tutak K.: Stany emocjonalne pacjentów związane z leczeniem stomatologicznym. Czas. Stom. 1994, XLVII, 4:294-296. 10. Roberts G.J. et al.: British Society of Pediatric Dentistry: A Policy Document on Sedation for Peadiatric Dentistry. Int. J of Pead. Dent. 1996, 6:63-66. 11. Rodrigo C., Kiang-Cheong C.: Patient – controlled sedation: A comparison of sedation prior to and until the end of minor oral sugery. Australian. Dent. J. 1996, 41, (3):159-163. 12. Szreter T.: Sedacja u dzieci. Zasady postępowania, a-medica press 1998. 13. Wacińska-Drabińska M. i wsp.: Premedykacja psychologiczna i farmakologiczna pacjentów trudnych w stomatologii dziecięcej. Czas. Stom. 1991, XLIV, 2:85-87. 14. Whitwam J.G.: Zabiegi w oddziałach dziennych. Znieczulenie i sedacja. Blackwell Scientific publications, Oxford. Polish edition by a-medica press 1994.
Nowa Stomatologia 4/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia