Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2001

Spis treści / Contents

Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych u dzieci 12-letnich z byłego województwa chełmskiego
Evaluation of dental state and treatment needs of 12-years old children in Chełm district
Teresa Bachanek, Mirosław Orłowski - s. 3-7
Materiały do wypełniania ubytków w zębach bocznych. Porównanie wytrzymałości na ściskanie w badaniach statycznych i dynamicznych*
Posterior restorative materials. A comparison of compressive strength under static and dynamic loading
Witold Bojar, Wiesław Kobyłecki, Stanisław Jóźwiak, Zenon Komorek - s. 8-10
Wybrane metody oceny występowania bakterii z gatunku Streptococcus mutans w środowisku jamy ustnej
Methods of evaluation of Streptococcus mutans in the oral cavity
Izabella Strużycka, Katarzyna Rucińska, Marta Radziejewska - s. 11-14
Częstość występowania torbieli zębopochodnych w materiale zakładu chirurgii stomatologicznej IS AM w Warszawie w latach 1996-1999
Epidemiological analysis of dentigeneous cysts in material of Oral Surgery Department Medical University of Warsaw by years 1996-1999
Monika Kozarzewska, Wojciech Popowski, Andrzej Wojtowicz - s. 15-18
Stomatologia zachowawcza w znieczuleniu ogólnym. Tryb ambulatoryjny. Powikłania po zabiegach przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym
Conservative dentistry in general anaesthesia. One day surgery. Complication after performance of conservative dental treatment in general anaesthesia
Marek Bladowski, Mirosław Nischk - s. 19-23
Stan przyzębia i potrzeby lecznicze u pacjentów w ostrej fazie choroby niedokrwiennej serca*
Periodontal state and treatment needs in patiens with acute phase of ischaemic heard disease
Maciej Czerniuk - s. 26-29
Przerost dziąseł u pacjentki z przewlekłą białaczką mielomonocytową – opis przypadku
Chronic myelomonocytic leukemia with gingival hyperplasia – a case report
Monika Borakowska, Renata Górska, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Maciej Nowak - s. 30-32
Zastosowanie śliny w diagnostyce medycznej
Application of saliva in medicine
Gabriela Cyprysiak, Wiesław Tadeusiak - s. 33-36
Skalery dźwiękowe i ultradźwiękowe oraz ich zastosowanie*
Sonic and ultrasonic scalers in periodontics
Marcin Kacprzak - s. 37-39