Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2001, s. 30-32
Monika Borakowska1, Renata Górska1, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek2, Maciej Nowak1
Przerost dziąseł u pacjentki z przewlekłą białaczką mielomonocytową – opis przypadku
Chronic myelomonocytic leukemia with gingival hyperplasia – a case report
1 z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
2 z Zakładu i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Warszawie
Białaczki stanowią grupę chorób cechującą się nieograniczonym i nieodwracalnym rozplemem niedojrzałych komórek układu krwiotwórczego lub chłonnego. Rozplem tych komórek może zachodzić w miejscach prawidłowych dla czynności krwiotwórczej, jak i w innych narządach i tkankach. Białaczki dzielimy ze względu na czas trwania, na ostre i przewlekłe, zaś ze względu na układ z jakiego się wywodzą na szpikowe lub limfatyczne. W przebiegu białaczek, podobnie jak w przypadku innych chorób układu krwiotwórczego i chłonnego (chłoniaki, aplazja szpiku i inne), może dojść do rozwoju niedokrwistości, skaz krwotocznych, granulopenii i zaburzeń odporności. Błona śluzowa jamy ustnej jest miejscem gdzie często dochodzi do pierwszej manifestacji objawów chorobowych. Krwawienie z dziąseł jest częstym objawem u pacjentów z białaczką i jest pierwszym objawem w jamie ustnej u 17,7% i 4,4% pacjentów odpowiednio z białaczką ostrą i przewlekłą. Do innych najczęściej występujących objawów mogą należeć: ból i pieczenie języka, zmiany rumieniowo-zanikowe, wybroczyny, rozpulchnienie dziąseł, przerost dziąseł, nacieki, owrzodzenia i zmiany martwicze. Wymienionym objawom mogą towarzyszyć krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze, osłabienie ogólne, złe samopoczucie i stany podgorączkowe (1, 2, 3, 4, 5). Przerost dziąseł zaczyna się od brodawki międzyzębowej a następnie rozprzestrzenia się na dziąsło brzeżne i związane. Pomimo, że czynniki miejscowo drażniące mogą predysponować i nasilać odpowiedź dziąsła w białaczce, nie są one konieczne do powstania zmian w jamie ustnej (4).
U większości pacjentów występują również zmiany w obrębie tkanek przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej po zastosowaniu leczenia ogólnoustrojowego w przebiegu białaczek, które obejmują zwykle radioterapię i chemioterapię lekami z grupy cytostatyków (Methotrexate, Cyclophosphamid Adriamycine, Bleomycine), lub leczenie immunosupresyjne (Cyclosporyne A, Imuran). Prowadzone leczenie, może powodować zmiany kliniczne w obrębie dziąsła często trudne do odróżnienia od choroby podstawowej lub nakładające się na jej obraz (6, 7, 8, 9). Chemioterapia wywołuje owrzodzenia i ogniska martwicy, wrzodziejące zapalenie dziąseł i jest powodem wtórnych nadkażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych.
Jednocześnie, skutkiem chemioterapii cytostatykami jest limfopenia i neutropenia, które wywołują stan mielosupresji i immunosupresji. Oznacza to, że polekowa granulopenia lub agranulocytoza są przyczyną ciężkich zaburzeń odporności i mogą prowadzić do zakażeń zagrażających życiu.
Trudności diagnostyczno-terapeutyczne zmian w jamie ustnej pacjentów wywołane są dodatkowo faktem zaostrzeń i remisji schorzenia zasadniczego (10).
Lekarz stomatolog może być więc pierwszym lekarzem, do którego zgłosi się chory z uszkodzeniem układu krwiotwórczego i chłonnego, musi także być przygotowanym do oceny zmian w jamie ustnej w przypadku pacjenta objętego już leczeniem choroby hematologicznej.
Celem pracy jest przedstawienie przypadku choroby pacjentki z przewlekłą białaczką mielomonocytową.
OPIS PRZYPADKU
42-letnia pacjentka zgłosiła się do Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM z powodu uogólnionego przerostu dziąseł, który występował od około czterech tygodni.
W wywiadzie ogólnym pacjentka nie podała żadnych schorzeń ogólnych, nie przyjmowała leków przez ostatnie 6 miesięcy, z wyjątkiem antybiotyku, przyjmowanego przed 2 tygodniami z powodu owrzodzenia w okolicy odbytu. Nie uskarżała się na objawy ogólne – osłabienie, poty, gorączkę, świąd skóry, utratę wagi. Tydzień wcześniej zasłabła w pracy.
Pacjentka ma pięcioro dzieci, ostatnie urodziła 2,5 roku temu. Od 2 lat pali papierosy w ilości 20 sztuk dziennie. Pracuje w gospodarstwie – przy karmieniu drobiu, kilka tygodni wcześniej miała kontakt z nawozami sztucznymi.
W badaniu zewnątrzustnym stwierdzono nasiloną bladość powłok skórnych, nadmierne owłosienie skóry twarzy, powiększenie węzłów chłonnych szyjnych po stronie prawej, węzły chłonne były twarde o średnicy ok. 0,5 cm.
W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono uogólniony przerost dziąseł w obrębie szczęki i żuchwy, pokrywający korony kliniczne zębów (ryc. 1, 2, 3). Dziąsła były rozpulchnione, łatwo krwawiące, bolesne przy dotyku. Występował fetor ex ore, widoczne były duże ilości płytki nazębnej nad- i poddziąsłowej oraz złogi kamienia nazębnego. Błona śluzowa jamy ustnej była blada, bez wykwitów patologicznych. U pacjentki stwierdzono konieczność leczenia zachowawczego, występowały liczne ubytki próchnicowe, i protetycznego z powodu licznych braków zębowych. Ze względu na przerost dziąseł, niewspółmierny do drażniących czynników miejscowych pacjentkę skierowano do Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych AM w Warszawie w celu konsultacji z podejrzeniem choroby układu krwiotwórczego.
Ryc. 1.
Ryc. 2.
Ryc. 3.
Ryc. 4.
Pacjentkę hospitalizowano na oddziale ww. Kliniki w celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki układu krwiotwórczego. Wyniki badań laboratoryjnych krwi wykazały 2,65 x 106/ml krwinek czerwonych i 15,4 tys./ml krwinek białych (tab. 1). Na podstawie rozmazu krwi obwodowej i badania histopatologicznego materiału z biopsji szpiku rozpoznano u pacjentki przewlekłą białaczkę mielomonocytową (tab. 2). Po wyleczeniu stanu zapalnego w okolicy odbytu wdrożono leczenie hydroxycarbamidem.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bressman E. et al.: Acute myeloblastic leukemia with oral manifestations. Oral Surg 1982, 54:401. 2. Górska R. i wsp.: Materiały do zajęć z zakresu chorób błony śluzowej i przyzębia. AM. 2000, 97. 3. Laskus-Perendyk A. i wsp.: Zmiany w jamie ustnej pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób krwi i układu krwiotwórczego. Nowa Stomatol. 2000, 12:1-2, 39-42. 4. Mariotti A.: Dental plaque-induced gingival diseases. Ann. Periodontol 1999, 4:1-7. 5. Smosarska H.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej. PZWL, 1980, 135-147. 6. Carroniza F.A.: Glickans Clinical Periodontology, W.B. Sanders 1984. 7. Dreizen S. et al.: Quantitative analysis of the oral complications of antileukemia chemotherapy. Oral. Surg. Oral. Med. Pathol. 1986, 62, 6:650-3. 8. Nikoskelainen J.: Oral infections related to radiation and immunosuppresive therapy. J. Clin. Periodontal. 1990, 12:7 (Pt 2), 504-7. 9. Soanes I.V., Sontilam I.C.: Patologia jamy ustnej 1997, 115-119. 10. Langlais R., Miller C.: Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Wydawnictwo Medyczne Urban i Partner, Wrocław 1997, 28-30. 11. Shepherd J.P.: The management of the oral complications of leukemia. Oral. Surg. 1978, 45:543. 12. Hou G.L., Tsai C.C.: Primary gingival Enlargement as a diagnostic Indicator in acute myelomonocytic leukemia. A case report. J. Periodontol 1988, 59:12:852. 13. Love A.: Manifestations of leukemia encountered in otholoaryngologic and stomatologic practice. Arch. Otolaryngol. 1936, 23:173. 14. Lynch M.A., Ship I.I.: Initial oral manifestations of leukemia. J. Am. Dent. Assoc. 1997, 75:932. 15. Lynch M.A., Ship I.I.: Oral manifestations of leukemia: a prognostic study. J. Am. Dent. Assoc. 1967, 75:1139. 16. Stafford R. et al.: Oral pathoses as diagnostic indicators in leukemia. Oral. Surg. 1980, 50:134. 17. Boggs D.R. et al.: The acute leukemias. Analysis of 322 cases and review of the literature. Medicine 1962, 41:163. 18. Dreizen S et al.: Malignant gingival and skin „infiltrates” in adult leukemia. Oral. Surg. 1983, 55:572. 19. Forkner C.E.: Clinical and pathologic differentiation of acute leukemias with special reference to acute monocytic leukemia. Arch. Intern. Med. 1934, 53:1. 20. Osgood E.E.: Monocytic leukemia: report of 6 cases and reviev of 127 cases. Arch. Intern. Med. 1937, 59:932. 21. Berkeisev S.: Studies on the comperative morphology of monocytic leucemia granulocytic leukemia and reticular cell sarcoma. Cancer 1957, 10:606. 22. Kaufman J. et al.: A study of the acute leukoses. Ann. Intern. Med. 1940, 14:903. 23. Barret A.P.: Leukemic call infiltration of the gingival. J. Periodontol 1986, 57:579.
Nowa Stomatologia 2/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia