Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2001, s. 15-18
Monika Kozarzewska, Wojciech Popowski, Andrzej Wojtowicz
Częstość występowania torbieli zębopochodnych w materiale zakładu chirurgii stomatologicznej IS AM w Warszawie w latach 1996-1999
Epidemiological analysis of dentigeneous cysts in material of Oral Surgery Department Medical University of Warsaw by years 1996-1999
z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: doc. dr hab. med. Andrzej Wojtowicz
WSTĘP
Torbielami nazywane są patologiczne zmiany o kształcie okrągłym lub owalnym obejmujące zamkniętą, wyścieloną nabłonkiem przestrzeń. Przestrzenie te wypełnione są płynem lub masami o różnej gęstości. Torbiele są zmianami występującymi zazwyczaj pojedynczo, chociaż znane są przypadki ich mnogiego występowania (np. w Zespole Gorlina-Goltza) (1, 2, 3). Etiologia torbieli korzeniowych nie jest do końca wyjaśniona. W powstawaniu tych zmian decydujące znaczenie ma czynnik zapalny oraz obecność przetrwałych komórek Malasseza (4, 5, 6).
Obowiązujący podział torbieli kości szczęk wg Pindborga i Kramera wyróżnia torbiele rozwojowe zębopochodne i niezębopochodne oraz zapalne. Do zmian rozwojowych zębopochodnych należą: torbiel rogowaciejąca (keratocysta), torbiel dziąsłowa, torbiel zawiązkowa i torbiel przyzębna. Zębopochodnymi torbielami są torbiele zapalne, inaczej zwane korzeniowymi (7, 8).
Niezależnie od typu torbieli zmiany te charakteryzują się stałym, powolnym, rozprężającym wzrostem i doprowadzają w konsekwencji do powstawania ubytków kostnych.
W początkowym okresie torbiele rozwijają się bezobjawowo, niezauważalnie a ich rozmiar i kształt uzależnione są od miejsca, w którym wzrastają i czasu trwania choroby (9, 10, 11, 12).
Obecność torbieli stwierdzamy najczęściej gdy ulegnie ona zakażeniu. Dochodzi wtedy do procesu zapalnego okolicznych tkanek. Niekiedy dochodzi również do zmiany konfiguracji kości, przy dużych rozmiarach torbieli (8, 13).
Najczęściej występującymi wówczas objawami są:
– pojawienie się objawów stanu zapalnego,
– rozsunięcie korzeni zębów,
– rozdęcie kości wyrostka zębodołowego szczęki lub żuchwy,
– zanik kości z ucisku, jej ścieńczenie z objawem uginania i pergaminowego chrzęstu (crepitatio, objaw Dupuytrena) (4, 14),
– brak zęba stałego w łuku zębowym po terminie jego fizjologicznego wyrzynania.
Wobec powolnego i różnie długiego, bezobjawowego przebiegu choroby, torbiele często wykrywane są przypadkowo podczas badania radiologicznego wykonywanego z innych przyczyn zębowych np.: w trakcie diagnostyki zaburzeń ortodontycznych lub leczenia kanałowego zęba. Na zdjęciu rentgenowskim torbiel uwidacznia się najczęściej jako ostro ograniczony, okrągły lub owalny ubytek kostny, związany z korzeniem zęba (torbiel korzeniowa) lub zawierający jego zawiązek (torbiel zawiązkowa). Ewentualne zatarcie granic w obrazie rtg może być związane z długotrwałym procesem zapalnym towarzyszącym torbieli (1, 12, 15).
Metodą z wyboru leczenia torbieli jest całkowite wyłuszczenie mieszka torbieli. Doszczętne jego usunięcie jest niezbędne ze względu na możliwość ponownego pojawienia się torbieli lub jej metaplazji nowotworowej (1, 2, 3, 16, 17, 18).
CEL PRACY
Celem pracy było określenie częstości występowania torbieli zębopochodnych u pacjentów leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie w latach 1996-1999, rodzaju tych torbieli oraz ich umiejscowienia.
MATERIAŁ I METODY
Retrospektywnej analizie poddano historie chorób pacjentów leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej. Torbiel zębopochodną rozpoznawano u 438 chorych, na podstawie badania klinicznego i radiologicznego. Wstępne rozpoznanie torbieli zębopochodnej potwierdzano badaniem histopatologicznym u 340 pacjentów. Notowano wiek, płeć pacjentów, typ torbieli oraz ich umiejscowienie i związek z poszczególnymi zębami. W opracowaniu statystycznym wykorzystano test t-Studenta, a uzyskane dane weryfikowano testem chi2.
W latach 1996-1999 w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej leczono z powodu torbieli kości szczęk 340 chorych, w tym 174 kobiety i 166 mężczyzn. Podziału na grupy wiekowe dokonano zgodnie ze standardem WHO. Wiek pacjentów charakteryzował się dużą rozpiętością i wahał się od 6 do 68 lat.
WYNIKI I DYSKUSJA
W latach 1996-1999 stwierdzono, na podstawie badania klinicznego, radiologicznego i histopatologicznego 340 przypadki torbieli zębopochodnych, w tym 174 u kobiet (51,2%) i 166 u mężczyzn (48,8%).
Torbiele zębopochodne kości szczęk częściej występowały u pacjentów dorosłych, w przedziale wieku 25-54 lata (ryc. 1).
Ryc. 1. Związek częstości występowania torbieli zębopochodnych z wiekiem i płcią.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 2/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia