Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2001, s. 3-7
Teresa Bachanek, Mirosław Orłowski
Ocena stanu uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych u dzieci 12-letnich z byłego województwa chełmskiego
Evaluation of dental state and treatment needs of 12-years old children in Chełm district
z Katedry Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. AM dr hab. Teresa Bachanek
Próchnica jest chorobą społeczną, stwierdzaną u pacjentów w każdym wieku. Choroby społeczne to grupa chorób najczęściej przewlekłych, występujących masowo w powiązaniu z warunkami społecznymi ludności, w znaczny sposób obniżająca wartość biologiczną społeczeństwa i znacznie obniżająca jego ekonomikę. Zapobieganie i leczenie chorób społecznych wymaga dużych nakładów finansowych i kompleksowych posunięć organizacyjnych, profilaktycznych, oświatowych i promocji zdrowia (1, 2).
Celem pracy jest ocena stanu zdrowotnego uzębienia stałego u dzieci 12-letnich z byłego województwa chełmskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kategorii potrzeb leczniczych i skuteczności leczenia zachowawczego.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto dzieci 12-letnie z dwu środowisk: małe miasto i wieś. Doboru grup wiekowych dokonano zgodnie z zaleceniami WHO. Dzieci uczęszczały do VI klasy szkoły podstawowej. W analizie statystycznej wykorzystano test X2 (Chi2) (wskaźniki struktury). Analizowano wpływ środowiska oraz wpływ płci na badaną cechę czy kategorię cech. Wartości cech takich jak: PUW, P, U, W, WL zaliczono do wskaźników nasilenia. Istotność różnic wskaźników nasilenia obliczono w zależności od środowiska oraz płci testem Z. W pracy przyjęto 5% ryzyko błędu wnioskowania (2).
WYNIKI
Na podstawie badania klinicznego oceniano stan uzębienia przy pomocy średniej liczby PUW. Wyniki z uwzględnieniem płci i środowiska przedstawiono w tabeli 1. Średnia liczba PUW łącznie dla chłopców i dziewczynek z miasta i wsi osiągnęła wartość 4,0. Wśród dziewczynek wartość średniej liczby PUW była wyższa i wynosiła 4,18, wśród chłopców 3,81. Uwzględniając miejsce zamieszkania, wyższą wartość średniej liczby PUW zanotowano w grupie dzieci z miasta 4,49 w porównaniu z grupą dzieci ze wsi 3,48. Różnica wartości średniej liczby PUW między miastem a wsią była wysoce istotna statystycznie p <0,001. Analizując wpływ środowiska na różnicę wartości średniej liczby PUW stwierdzono wysoce istotną różnicę p <0,001 w wartościach średniej PUW pomiędzy grupą dziewczynek z miasta 4,74 a grupą dziewczynek ze wsi 3,48. W grupie chłopców z miasta średnia PUW wynosiła 4,18.
Kategorie potrzeb leczniczych zestawiono w tabeli 2. Najczęściej obserwowaną kategorią potrzeb leczniczych było wypełnienie 1 powierzchni zęba, wśród 60,57% badanych dzieci 12-letnich. Najrzadziej obserwowano potrzebę wypełnień 2 i więcej powierzchni zęba – 2,29% badanych dzieci. Potrzebę leczenia endodontycznego zębów stwierdzono u 5,14% dzieci, a ekstrakcji zębów u 10,86% badanych dzieci.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Stomatologia 2/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia