Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2003

Spis treści / Contents

Wstępna ocena skuteczności lakieru fluorowego „Duraphat” w profilaktyce próchnicy u dzieci z uzębieniem mlecznym*
Efficiency of fluoride varnish „Duraphat” in caries profilaction in children with deciduous teeth-initial study
Iwona Sobiech, Piotr Sobiech, Aleksander Remiszewski - s. 59-64
Ocena wpływu modyfikacji systemu wiążącego chitozanem na siłę wiązania materiałów kompozycyjnych z zębiną
The assesment of influence of bonding system modified by chitosan on tensile bond strength of composite to dentin
Elżbieta Pawłowska - s. 65-69
Ubytki pochodzenia niepróchnicowego; przypadki marginalne czy poważny problem diagnostyczno-kliniczny?
Non-caries decays, sporadic cases or serious diagnosticall-clinical problem?
Marta Tanasiewicz, Tomasz Kupka - s. 70-72
Jama ustna u dzieci i młodzieży z cukrzycą insulinozależną (typu 1) – przegląd piśmiennictwa
Oral status in children and adolescents with insulin-dependent diabetes mellitus (type 1) – a literature review
Elżbieta Łuczaj-Cepowicz - s. 73-76
Metody chirurgicznego odsłonięcia zatrzymanych zębów w aspekcie leczenia ortodontycznego – przegląd piśmiennictwa
Techniques of surgical exposure of impacted teeth for orthodontic treatment – a review
Maciej Dijakiewicz, Bożena Soroka-Letkiewicz, Violetta Szycik - s. 77-79
Współczesne poglądy na profilaktykę fluorkową – niektóre aspekty kariostatycznego działania fluorków
Contemporary view on the fluoride prophylaxis – some aspects of cariostatic fluoride action
Joanna Szczepańska - s. 80-83
Udział onkogennych wirusów HPV w etiopatogenezie leukoplakii jamy ustnej
The prevalence of Human Papilloma Viruses in the oral leukoplakia
Renata Stawicka-Wychowańska - s. 84-88
Wpływ leczenia Periostatem na obraz kliniczny w przewlekłym zapaleniu przyzębia
The effect of treatment with periostat on clinical parameters in chronic periodontitis
Małgorzata Nędzi-Góra, Renata Górska - s. 89-92
Zmiany w mikroflorze jamy ustnej jako potencjalny czynnik patogenny towarzyszący leczeniu ortodontycznemu
Changes in oral microflora as a potential pathogenic factor connected with orthodontic treatment
Justyna Opydo-Szymaczek, Maria Borysewicz-Lewicka - s. 93-96
Problem zakażeń grzybiczych błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów użytkujących uzupełnienia protetyczne, poddanych transplantacji narządów
The problem of oral candidiasis among denture wearers after organ transplantation
Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Magdalena Golecka - s. 97-99