Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 3/2004

Spis treści / Contents

Usage of the Clinical Examination of Children and their Mothers to Assess Risk of Dental Caries at Children up to Three Years of Age
Zastosowanie badania klinicznego dziecka i matki do określania ryzyka próchnicy u dzieci do trzeciego roku życia
Dorota Stańczak-Sionek, Maria Szpringer-Nodzak, Aleksander Remiszewski - s. 103-107
Próba zastąpienia tradycyjnej metody leczenia próchnicy metodą abrazji powietrznej w uzębieniu dzieci negatywnie nastawionych do zabiegów stomatologicznych
The attempt of substitution of traditional caries excavation method with air-abrasive technique applied to children who do not accept dental treatment
Katarzyna Mróz-Żurawska, Magdalena Sroczyk, Monika Szmidt - s. 109-113
Stwardniające zapalenie kości żuchwy typu Garré – opis przypadku
Garre´s sclerosing osteomyelitis of a mandible – a case report
Jerzy Reymond, Maciej Podsiadło, Eliza Burska, Maciej Michalak, Małgorzata Linda - s. 114-116
Wpływ ruchomych uzupełnień protetycznych na bezzębny wyrostek zębodołowy w łuku przeciwstawnym
The influence of removable dentures on edentulous alveolar ridge in opposite arch
Maciej Siedlecki, Małgorzata Niesłuchowska - s. 117-120
Ortopedyczno-ortodontyczne leczenie zwężeń szczęki metodą rozsunięcia szwu podniebiennego
Orthopedic-orthodontic treatment of maxilla´s narrowing by palatal expansion
Barbara Biedziak, Mateusz Kurzawski - s. 122-124
Profilaktyka stomatologiczna u kobiet w ciąży
Dental prevention in pregnant women
Sylwia Małgorzata Słotwińska, Maria Dubielecka-Kittel - s. 125-127
Próchnica wczesna – problem nie tylko stomatologiczny
Early Childhood caries – problem not only in dental practice
Joanna Bagińska - s. 128-132
Ocena korelacji pomiędzy poziomem IL-1b oraz metaloproteinazy – 8, 9 i TIMP-1 w krwi obwodowej pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia
Evaluation of correlations between il-B and mmp-8,9 and timp-1 levels in peridental blood of patients with chronic periodontis
Małgorzata Nędzi-Góra, Jan Kowalski, Renata Górska - s. 133-136
Czyszczenie zębów – skutki uboczne – na podstawie piśmiennictwa
Tooth cleaning – side effects. A literature review
Renata Stawicka-Wychowańska, Piotr Wychowański - s. 137-139
Angiogeneza a choroby jamy ustnej
Angiogenesis and oral diseases
Sylwia Małgorzata Słotwińska - s. 140-142