Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 4/2004

Spis treści / Contents

Lokalizacja próchnicy w poszczególnych zębach mlecznych u dzieci w wieku 36-48 miesięcy z regionu Podlasia
Caries location in particular primary teeth in 36-48 months old children in Podlasie region
Joanna Bagińska, Wanda Stokowska - s. 147-152
Ocena stanu uzębienia i potrzeb leczniczych u 6- i 12-letnich dzieci w Białymstoku
The evaluation of the condition of dentition and treatment needs of 6- and 12-year old childern in Białystok
Renata Milewska, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz - s. 153-156
Zgryz krzyżowy boczny – badania epidemiologiczne wśród dzieci z białostockich szkół podstawowych*
Posterior cross bite – epidemiological study in primary school children in Bialystok
Beata Bugała-Musiatowicz, Magdalena Kalinowska - s. 157-160
Stan narządu żucia u dziewczynki z zespołem Kabuki i cechami zespołu van der Woude
The condition of oral cavity in a girl with Kabuki syndrome and with traits of van der Woude syndrome
Iwona Bolc, Dorota Olczak-Kowalczyk, Krystyna H. Chrzanowska, Łukasz Adamczyk, Maria Gajdulewicz - s. 161-164
Wykorzystanie promienia laserowego w diagnostyce bruzd zębów trzonowych mlecznych i stałych
Application of laser fluorescence system for caries fissures detection in permanent and milk molar teeth
Magdalena Sroczyk, Monika Szmidt, Katarzyna Mróz-Żurawska - s. 165-169
Doświadczalna ocena efektywności wybranych lamp diodowych i halogenowych przeznaczonych do polimeryzacji materiałów dentystycznych – doniesienie wstępne
Experimental effectiveness evaluation of the chosen LEDs and halogen visible light curing units – initial study
Leopold Wagner, Agnieszka Pacyk, Remigiusz Budziłło - s. 170-175
Bactericidal and fungicidal activity of selected mouthrinses - an in vitro study
Joële Luc, Elżbieta Dybiżbańska, Christine Roques - s. 176-179
Działanie bakterio- i grzybobójcze wybranych płukanek stosowanych w pielęgnacji jamy ustnej – badanie in vitro
Bactericidal and fungicidal activity of selected mouthrinses – an in vitro study
Joële Luc, Elżbieta Dybiżbańska, Christine Roques - s. 181-184
Występowanie zmian w jamie ustnej pacjentów po radioterapii
Oral complications of cancer radiotherapy
Agnieszka Dolegacz-Bączkowska, Bohdan Bączkowski, Dariusz Rolski - s. 185-188
Zapalenie przyzębia o skrajnie agresywnym przebiegu i niewyjaśnionym podłożu ogólnoustrojowym – opis przypadku
Periodontitis of extremely aggressive course and unexplained origin – a case report
Ewa Ganowicz, Anna Grzegorczyk-Jaźwińska, Agnieszka Zakrzewska, Krzysztof Chojnowski, Helena Lanczewska-Kulikowska - s. 190-192