Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2005

Spis treści / Contents

Computer simulation of Xunplates – micro-mechanical devices for moving bones in a cleft palate
Symulacja komputerowa Xunplates – mikromechanicznych urządzeń do przesuwania kości w rozszczepie podniebienia
Adam Okon, , Anita Okon - s. 55-58
Elektropobudliwość miazgi stałych górnych siekaczy z zakończonym rozwojem korzeni
Electrosensitivity of detal pulp in root ended upper permanent incisors
Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Grażyna Marczuk-Kolada - s. 59-65
Zastosowanie jednoskładnikowego systemu łączącego Prompt L-Pop, a czas pracy w gabinecie stomatologicznym
Application of mono-component bonding system Prompt L-Pop, and work speed in dentist surgery
Małgorzata Klichowska-Palonka, Teresa Bachanek, Ewa Wolańska, Dariusz Samborski - s. 66-69
Leczenie wybitych siekaczy górnych stałych – opis dwóch przypadków
The treatment of avulsed of permanent upper incisors – two cases report
Grażyna Marczuk-Kolada, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz, Izabela Sołtysiuk, Anna Kuźmiuk, Ewa Hubert, Janusz Szarmach - s. 70-74
Zastosowanie terapii akustyczno-multisynsensorycznej Musica Medica w zwalczaniu lęku w gabinecie stomatologicznym
Musica Medica vibratory-therapy applications for fear management in dental practice
Zbigniew Kucharski - s. 75-80
Rola metaloproteinaz w etiopatogenezie zębopochodnych torbieli kości szczęk
The role of metalloproteinases in detal cyst development
Monika Kozarzewska, Andrzej Wojtowicz, Jolanta Siemińska - s. 81-88
Zaburzenia barwy zębów spowodowane czynnikami pochodzenia wewnętrznego – metody leczenia za pomocą środków wybielających na podstawie przeglądu piśmiennictwa i własnych obserwacji
Teeth´s discoloration of internal etiology – bleaching as a method of treatment on the basis of literature´s review and authors´ observations
Konrad Małkiewicz, Elżbieta Jodkowska - s. 89-93
Aktualne poglądy na temat patogenezy zapalenia tkanek okołowierzchołkowych
The current opinions on a pathogenesis of periapical inflamation
Ewa Jankowska-Antczak, Andrzej Wojtowicz - s. 94-97
Zastosowanie masy płytkowej (Platelet Rich Plasma – PRP) w chirurgicznym leczeniu zapalenia przyzębia – opis przypadku
The use of platelet rich plasma in surgical treatment of aggressive periodontitis – case report
Marcin Kacprzak, Jan Kowalski - s. 98-102
Mikrobiologia zapaleń przyzębia – na podstawie piśmiennictwa i badań własnych Część I: Actinobacillus actinomycetemcomitans
Microbiology of periodontitis – on the basis of the literature and own experience, part I: Actinobacillus actinomycetemcomitans
Sylwia Małgorzata Słotwińska - s. 103-106
Potencjalny związek pomiędzy osteoporozą a chorobą przyzębia – na podstawie piśmiennictwa
Potential relationship between osteoporosis and periodontol disease – a review of the literature
Olga Androsz - s. 107-109
Kilka słów o dentofobii, czyli czy można polubić dentystę
Something about dentophobia or could a dentist be your friend
Katarzyna Rodak-Mandalian - s. 110-112