Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 2/2022

Spis treści / Contents

Przegląd systematyczny/Systematic review
Środki fluorkowe w zapobieganiu i leczeniu próchnicy i erozji zębów u dzieci, młodzieży i dorosłych – rekomendacje Polskich Ekspertów. Aktualizacja zaleceń: Indywidualna profilaktyka fluorkowa u dzieci, młodzieży – rekomendacje Polskich Ekspertów
Fluoride agents in the prevention and treatment of dental caries and erosion in children, adolescents and adults – recommendations of Polish Experts. Update of recommendations: Individual fluoride prevention in children and adolescents –recommendations of Polish Experts
Dorota Olczak-Kowalczyk, Agnieszka Mielczarek, Teresa Jackowska, Maria Mielnik-Błaszczak, Anna Turska-Szybka, Justyna Opydo-Szymaczek, Anna Jurczak, Urszula Kaczmarek – s. 35-59
Praca poglądowa/Review paper
Zastosowanie licówek o minimalnie inwazyjnej preparacji „no-prep” – praca poglądowa
The use of veneers with minimally invasive preparation “no-prep” – review
Maria de la Cerda Obraniak, Anna Cybulska – s. 60-64
Opis przypadku/Case report
Apexification of permanent immature teeth using MTA – a report of cases
Apeksyfikacja zębów stałych niedojrzałych z użyciem MTA – opis przypadków
Iwona Wysoczańska-Jankowicz, Tomasz Stefański, Agnieszka Wacławczyk, Jacek Bednarski, Lidia Postek-Stefańska – s. 65-74
Praca oryginalna/Original paper
Porównanie zastosowania micro-CT i CBCT w przygotowaniu zębów do roli próbek w badaniach in vitro
Comparison of micro-CT and CBCT in the preparation of teeth for the role of samples in in vitro research
Marek Mazur, Kacper Bolesta, Wiktoria Wieczorek, Dominika Portka, Maja Olborska, Piotr Regulski, Marcin Aluchna – s. 75-84
Comparison of micro-CT and CBCT in the preparation of teeth for the role of samples in in vitro research
Porównanie zastosowania micro-CT i CBCT w przygotowaniu zębów do roli próbek w badaniach in vitro
Marek Mazur, Kacper Bolesta, Wiktoria Wieczorek, Dominika Portka, Maja Olborska, Piotr Regulski, Marcin Aluchna – s. 75-84