Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2004

Spis treści / Contents

Ocena skuteczności i tolerancji preparatu torfowego Tołpy we wspomagającym leczeniu stwardnienia rozsianego o przebiegu zwalniającym*
Assesment of efficacy and tolerability of Tołpa peat preparation in supportive treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis
Ryszard Podemski, Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Renata Martynów-Medoń, Krzysztof Słotwiński - s. 110-114
Ocena właściwości uspokajających wybranych wyciągów roślinnych
Estimation of sedative properties of the selected plant extracts
Barbara Ostrowska, Zofia Rzemykowska, Bogdan Kędzia - s. 115-118
Zawartość i skład olejków eterycznych oraz ekstraktów otrzymanych z owoców niektórych roślin z rodziny Umbelliferae (Apiaceae)wraz ze wstępną oceną przeciwbakteryjną ekstraktów
Content and composition of essential oils and extracts obtained from fruit of selected plants from Umbelliferae (Apiaceae) family with preliminary antibacterial estimation of extracts
Tadeusz Wolski, , Agnieszka Najda, Elżbieta Hołderna-Kędzia, - s. 119-125
Biodostępność polifenoli roślinnych
Bioavailability of plant polyphenols
Justyna Makowska-Wąs, Zbigniew Janeczko - s. 126-137
Porównanie działania leczniczego Carlina acaulis L. ( Asteraceae) na podstawie medycyny dawnej, ludowej i współczesnej
Comparison of the therapeutical activity of Carlina acaulis L. (Asteraceae)on the base of former, folk and up-to-date medicine
Izabella Stępkowska - s. 138-140
Die funktionelle Dyspepsie bei Kindern – Eine retrospektive Studie mit einem Phytopharmakon
Funktional dyspepsia in children – a retrospektive study with herbal preparation
Karl-Josef Gudndermann, B. Vinson, S. Hänicke - s. 141-145
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia - s. 150-152