Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 1/2007

Spis treści / Contents

Działanie Dentoseptu i Dentoseptu A na pałeczki Helicobacter pylori
The activity of dentosept and dentosept a against Helicobacter Pylori rods
Anna Kędzia, Maria Wierzbowska, Andrzej Kufel - s. 2-6
Izotiocyjaniany wasabi (Wasabia japonica)
Isothiocyanates in wasabi (Wasabia japonica)
Edyta Kwiatkowska - s. 7-11
Znaczenie ziół w zaburzeniach seksualnych
Importance of plants in sexual dysfunctions
Katarzyna Mikzińska, Irena Matławska - s. 13-19
Leczenie propolisem chorób skóry wywołanych przez drobnoustroje
Treatment of bacterial skin diseases with propolis
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia - s. 23-30
Aktywność biologiczna i terapeutyczna poliamin
Biological and therapheutical activity of polyamines
Agata Jabłońska-Trypuć, Romuald Czerpak - s. 32-38
Szanta zwyczajna ( Marubium vulgare L.)roślina lecznicza o wielokierunkowym działaniu farmakologicznym
White/common horehound (Marubium vulgare L.) – medical plant with multidirectional pharmacological activity
Tadeusz Wolski, Dariusz Matosiuk, Tomasz Baj, Agnieszka Ziewiec - s. 39-45
Nienasycone kwasy tłuszczowe, ich właściwości biologiczne i znaczenie w lecznictwie
The biological properties of unsaturated fatty acids and their role in therapy
Katarzyna Karłowicz-Bodalska,, Tadeusz Bodalski - s. 46-56