Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 3/2012

Spis treści / Contents

Aktywność olejków tymiankowego i lawendowego wobec opornych na antybiotyki szczepów klinicznych Pseudomonas aeruginosa
Activity of thyme and lavender essential oils against antibiotic resistant clinical bacterial strains of Pseudomonas aeruginosa
Monika Sienkiewicz, Małgorzata Wasiela – s. 139-145
Wrażliwość na preparat Baikadent grzybów z rodzaju Candida wyizolowanych od osób użytkujących aparaty ortodontyczne
Sensitivity to Baikadent yeastlike fungi from genus Candida isolated from orthodontic appliances wearers
Anna Kędzia, Aida Kusiak, Barbara Molęda-Ciszewska, Anna Wojtaszek-Słomińska, Bogna Racka-Pilszak, Bożena Czernecka – s. 146-150
Działanie przeciwdrobnoustrojowe roślinnych pochodnych fenolu
The antimicrobial activity of plant derivates of phenol
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 151-155
Ocena aktywności przeciwwirusowej in vitro preparatów Biostymina i Bioaron C względem ludzkiego rinowirusa (HRV14)
In vitro evaluation of antiviral activity of biostymina and bioaron c against human pathogenic virus: rhinovirus type 14 (HRV14)
Bernadette Glatthaar-Saalmüller, Anna Michalak, Petra Bastian, Andrzej M. Fal – s. 156-161
Aktywność biologiczna i farmakologiczna kwasu usninowego
Biological and pharmacological activity of usnic acid
Agnieszka Galanty, Paulina Koczurkiewicz, Dorota Burakowska, Zbigniew Janeczko – s. 162-172
Zastosowanie roślin leczniczych w menopauzie. Cz. II
The use of medicinal plants in the menopause. Part II
Agnieszka Gryszczyńska, Bogna Gryszczyńska, Bogna Opala, Zdzisław Łowicki – s. 173-183
Roślina przyszłości – Nasturcja większa (Tropaeolum majus L.)
Plants for a future – Tropaeolum majus L.
Anna Parus, Anna Grys – s. 184-187
Skład chemiczny i właściwości funkcjonalne jagody acai (Euterpe oleracea Mart.)
Chemical composition and fuNctional properties of acai berry (Euterpe oleracea mart.)
Ewa Cieślik, Kinga Topolska – s. 188-191
Znaczenie fitoestrogenów roślinnych w profilaktyce osteoporozy
The importance of plant phytoestrogens in the prevention of osteoporosis
Edyta Gheribi – s. 192-196
Liść orzecha włoskiego (Juglandis folium) – działanie przeciwdrobnoustrojowe oraz bezpieczeństwo stosowania w chorobach skórnych
Antimicrobial activities of common walnut leaf (juglandis folium) and its safety in skin diseases
Natalia Derebecka, Małgorzata Kania, Justyna Baraniak – s. 197-202
XIV Sejmik Zielarski już za nami
Małgorzata Górska-Paukszta – s. 203-204
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 205-206