Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 2/2017

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Porównanie osłonowego wpływu wybranych apiterapeutyków na przebieg ciąży szczura po narażeniu na embriotoksyczne działanie kwasu acetylosalicylowego
Comparison of a protective effect of selected apitherapeutics on rat pregnancy after an exposure to the embryotoxic effects of acetylsalicylic acid
Magdalena Wyszyńska, Dorota Sławińska, Jerzy Stojko, Anna Kleczka, Dorota Romaniuk, Marcin Kasprzak, Piotr Brukiewicz, Ewa Szaflarska-Stojko – s. 87-93
Ocena aktywności olejku kminkowego (Oleum carvi) wobec grzybów drożdżopodobnych
Evaluation activity of caraway oil (Oleum carvi) against yeastlike fungi
Anna Kędzia, Andrzej W. Kędzia – s. 94-99
Zmiany w zawartości tanin w częściach podziemnych rdestu wężownika (Polygonum bistorta L.) i krwiściągu lekarskiego (Sanguisorba officinalis L.) poddanych obróbce wodno-cieplnej
Changing in tannin content in the underground parts of bistort (Polygonum bistorta L.) and greater burnet (Sanguisorba officinalis L.) after thermal water treatment
Krystian Małek, Magdalena Duda, Kinga Stawarczyk, Łukasz Łuczaj – s. 100-104
Przeciwnowotworowy efekt kurkuminy oraz jej pochodnych w stosunku do komórek raka języka linii SCC-25**
Anticancer effect of curcumin and its derivatives againt oral squamous carcinoma cells (SCC-25) in vitro
Robert Kubina – s. 105-112
Ocena składu chemicznego oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowych olejku eterycznego z lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia L.) w powszechnie dostępnym preparacie handlowym
Chemical composition and antimicrobial properties of essential oil from lavender (Lavandula angustifolia L.) in commercial available preparation
Karolina Kraśniewska, Małgorzata Gniewosz, Olga Kosakowska, Katarzyna Pobiega – s. 113-118
Prace przeglądowe
Review papers
Nowe możliwości wykorzystania miodu manuka do leczenia chorób skóry i błon śluzowych
New possibilities using of manuka honey for the treatment of skin and mucous membrane diseases
Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 119-125
Wybrane owoce jako źródło cennych składników stosowanych w kosmetologii
Selected fruits as a source of valuable ingredients used in cosmetology
Joanna Zielonka-Brzezicka, Laura Synowiec, Anna Nowak, Adam Klimowicz – s. 126-131
Nutrikosmetyki – nowa podgrupa suplementów diety
Nutricosmetic – new subgroup of dietary supplements
Małgorzata Kania-Dobrowolska, Justyna Baraniak, Radosław Kujawski, Marcin Ożarowski – s. 132-138
Konopie siewne (Cannabis sativa L.) – wartościowa roślina użytkowa i lecznicza
Cannabis (Cannabis sativa L.) – valuable plant useful and medicinal
Ryszard Kaniewski, Irena Pniewska, Andrzej Kubacki, Małgorzata Strzelczyk, Magdalena Chudy, Grzegorz Oleszak – s. 139-144
Ekologia, skład chemiczny, działanie prozdrowotne oraz badania biotechnologiczne aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), aronii czerwonej (Aronia arbutifolia (L.) Pers.) i aronii śliwolistnej (Aronia × prunifolia (Marsh.) Rehd.)
Ecology, chemical composition, health-promoting effects and biotechnological studies on black chokeberry (Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott), red chokeberry (Aronia arbutifolia (L.) Pers.) and purple chokeberry (Aronia × prunifolia (Marsh.) Rehd.)
Agnieszka Szopa, Paweł Kubica, Halina Ekiert – s. 145-157
Aktualny stan wiedzy na temat chemizmu i aktywności biologicznej lukrecji gładkiej Glycyrrhiza glabra L.
The primary knowledge of chemistry and biological activity of liquorice (Glycyrrhiza glabra L.).
Kamila Kucharska-Ambrożej – s. 158-164
Kronika
Chronicle
VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 165-166
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Bogdan Kędzia – s. 167-168