Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 1/2021

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Wpływ olejku jodłowego (Abietis aetheroleum) na grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida
Influence of silver fir oil (Abietis aetheroleum) on yeastlike fungi from genus of Candida
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 3-7
Aktywność biologiczna ekstraktów z propolisu
Biological activity of propolis extracts
Magdalena Woźniak, Anna Kwiatkowska, Elżbieta Hołderna-Kędzia, Katarzyna Sosnowska, Lucyna Mrówczyńska, Izabela Ratajczak – s. 8-13
Badania wyciągów z owocników grzyba Laetiporus sulphureus (Bull.)
Research on extracts from the fruiting bodies of the fungus Laetiporus sulphureus (Bull.)
Marcin Szymański, Marta Kolendowicz, Arkadiusz Szymański – s. 14-22
Prace przeglądowe
Review papers
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania korzenia Symphytum officinale L. – przegląd danych literaturowych
The efficacy and safety of Symphytum officinale L. root – a review of literature data
Katarzyna Kimel, Mirosława Krauze-Baranowska – s. 23-31
Arnika górska jako roślina lecznicza
Mountain arnica as a medicinal plant
Joanna Nawrot, Justyna Gornowicz-Porowska, Anna Kroma, Gerard Nowak – s. 32-35
Przeciwnowotworowe działanie składników propolisu. Cz. 3. Związki o różnej strukturze chemicznej
Anticancerogenic activity of some components of propolis. Part 3. Compounds with different chemical structures
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia – s. 36-46
Fitozwiązki i substancje naturalne wspomagające leczenie COVID-19
Phytochemicals and natural substances supporting the treatment of COVID-19
Jadwiga Mielcarek – s. 47-52
Konopie siewne Cannabis sativa L. – jeden z najstarszych gatunków roślin użytkowych
Cannabis sativa L., one of the oldest cultivated plant species
Małgorzata Strzelczyk, Ryszard Kaniewski – s. 53-60
Zioła zalecane przez świętą Hildegardę w pielęgnacji skóry
The herbs recommended by Saint Hildegard in skin care
Karina Moksa, Aneta Teległów – s. 61-69
Fitoterapia praktyczna
Phytotherapy in practice
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Irena Matławska – s. 74-78