Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 2/2021

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Oddziaływanie olejku rozmarynowego (Rosmarini aetheroleum) na grzyby drożdżopodobne
Effect of rosemary oil (Rosmarini aetheroleum) on yeastlike fungi
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 83-88
Badania wyciągów z liści, kwiatów, owoców i gałązek Padus avium Mill.
Research on extracts from leaves, flowers, fruits and twigs of Padus avium Mill.
Marcin Szymański, Paulina Turczynowicz, Arkadiusz Szymański – s. 89-96
Prace przeglądowe
Review papers
Preparaty z owoców rokitnika w profilaktyce i terapii niektórych chorób geriatrycznych aktualny stan badań
Preparations of sea buckthorn berries in the prevention and therapy of some geriatric diseases – the current state of research
Ryszard Zadernowski, Beata Piłat – s. 97-105
Skład chemiczny i aktywność biologiczna Laetiporus sulphureus (Bull.)
Chemical composition and biological activity of Laetiporus sulphureus (Bull.)
Marcin Szymański, Marta Kolendowicz, Arkadiusz Szymański – s. 106-113
Krajowe miody odmianowe w profilaktyce i lecznictwie
Domestic varietal honeys for prevention and treatment
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia – s. 114-124
Kronika
Chronicle
Jubileusz 90-lecia IWNiRZ w Poznaniu
Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 127-128
Zarys historii, osiągnięcia i sukcesy Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
Streszczenie referatu z okazji obchodów Jubileuszu 90-lecia istnienia IWNiRZ-PIB
Marcin Ożarowski – s. 129-151
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Irena Matławska