Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Fitoterapii 2/2022

Spis treści / Contents

Prace doświadczalne
Original papers
Oddziaływanie olejku cyprysowego (Cupressi aetheroleum) na bakterie mikroaerofilne
The effect of cupressus oil (Cupressi aetheroleum) on microaerophilic bacteria
Anna Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia – s. 67-71
Zawartość związków fenolowych oraz pierwiastków w orzechach ziemnych
The content of phenolic compounds and elements in peanuts
Karolina Stanicka, Magdalena Woźniak, Michał Krueger, Agnieszka Waśkiewicz, Elżbieta Kędzia, Izabela Ratajczak – s. 72-75
Analiza olejku lotnego z ziela Bidens tripartita
Analysis of essential oil of Bidens tripartita herb
Katarzyna Antoniak, Marcin Szymański, Marlena Dudek-Makuch, Wiesława Bylka – s. 76-84
Prace przeglądowe
Review papers
Resweratrol – budowa, właściwości i wpływ na organizm ludzki
Resveratrol – structure, properties, and effect on the human body
Katarzyna Gryta, Katarzyna Paradowska – s. 85-91
Prozdrowotne właściwości larw barciaka większego Galleria mellonella L.
Health-promoting properties of the larvae of the greater moth Galleria mellonella L.
Elżbieta Hołderna-Kędzia, Bogdan Kędzia – s. 92-98
Cimicifuga racemosa L. – skuteczność i bezpieczeństwo stosowania w menopauzie
Cimicifuga racemosa L. – efficacy and safety of use in menopause
Mirosława Krauze-Baranowska, Lukrecja Łużyńska, Katarzyna Kimel – s. 99-106
Ziołolecznictwo w infekcjach wirusowych
Phytotherapy in the virus infections
Krzysztof Błecha – s. 107-119
Substancje czynne i surowce kosmetyczne w wybranych preparatach kosmetologiczno-podologicznych pielęgnujących skórę kończyn dolnych i niwelujących hiperkeratozy
Active substances and cosmetic raw materials in selected cosmetological-podiatry preparations for the skin care of the lower limbs and eliminating hyperkeratosis
Anna Lewandowska – s. 120-125
Kronika
Chronicle
II Konferencja Młodych Naukowców
Aleksandra Wawro – s. 126
Konferencja pt. „Rośliny lecznicze w nauce i kulturze”
Iwona Arabas, Robert Księżopolski – s. 127
Przegląd czasopism zagranicznych
Review of foreign periodicals
Nowości bibliograficzne
Irena Matławska – s. 128-130