Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2001

Spis treści / Contents

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób dróg żółciowych
Progress in the diagnosis and treatment of the biliary tract diseases
Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak – s. 3-13
Limfadenopatie w chorobach zakaźnych
Lymphadenopathy in infections diseases
Piotr K. Borkowski, Zdzisław Dziubek – s. 14-18
Zaburzenia neuroendokrynne u chorych z bulimia nervosa
The neuroendocrine disturbances in bulimia nervosa
Bogusława Baranowska – s. 19-21
Wpływ różnych schorzeń oraz ich diagnostyki i leczenia na czynność rozrusznika serca
The impact of various diseases, diagnostic procedures and treatments on pacemaker function
Dariusz Wojciechowski, Marek Kowalewski, Artur Wojciechowski,Mariusz Pytkowski – s. 22-29
Tkankowy i osoczowy układ hemostatyczny w tętniaku aorty
Tissue and plasmatic haemostatic system in aortic aneurysm
Marek Gacko – s. 30-38
Molekuły adhezyjne &ndash potencjalny marker zmian w obrębie komórek śródbłonka sprzyjających rozwojowi miażdżycy
Adhesion molecules &ndash potential markers of endothelial dysfunction that promotes atherosclerosis development
Agnieszka Jarosz, Grażyna Nowicka – s. 39-42
Możliwość wykorzystania błony owodniowej w rekonstrukcji uszkodzonej powierzchni gałki ocznej
The possibility of using amniotic membrane transplantation in the ocular surface disorders
Agnieszka Siennicka – s. 48-51
Aktualne poglądy na etiopatogenezę nadciśnienia wrotnego w marskości wątroby
Current opinion on pathogenesis of portal hypertension in liver cirrhosis
Agata Goś-Zając, Andrzej Habior – s. 52-55
Patofizjologia i farmakoterapia zagrażających porodów przedwczesnych w świetle nowych badań
Physiology and pharmacotherapy of preterm labor: the review of recent studies
Medard M. Lech – s. 58-64
Refluks żołądkowo-przełykowy
Gastroesophageal reflux disease &ndash GERD
Wiesław Tarnowski, Krzysztof Bielecki – s. 68-76