Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2001

Spis treści / Contents

Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca w praktyce internistycznej
Ischaemic heart disease prevention in practice of internist
Barbara Cybulska, Wiktor B. Szostak – s. 3-10
Kortykosteroidy w leczeniu stwardnienia rozsianego
Corticosteroids for multiple sclerosis
Anna Członkowska – s. 11-14
Immunologiczne aspekty padaczki
Immunological aspects of epilepsy
Urszula Fiszer – s. 15-17
Homocysteina &ndash czynnik ryzyka występowania niedokrwiennego udaru mózgu
Homocysteine &ndash risk factor for ischemic stroke
Witold Palasik – s. 18-20
Markery biochemiczne pierwotnego raka wątroby*
Biochemical markers of hepatocelullar carcinoma
Krzysztof Kurek, Andrzej Habior – s. 21-24
Kontrowersje wokół przeszczepiania wątroby w aspekcie zakażeń wirusami hepatotropowymi
Liver transplantations controversies in aspect of hepatotrophic virus infections
Barbara Sobala-Szczygieł, Krystyna Mossor – s. 25-29
Chirurgia nerwów obwodowych u progu trzeciego tysiąclecia
Peripheral nerve surgery at the beginning of third millenium
Katarzyna Osiak – s. 30-40
Glatiramer w leczeniu stwardnienia rozsianego
Glatiramer acetate in multiple sclerosis treatment
Andrzej Członkowski, Dagmara Mirowska,, Anna Członkowska, – s. 41-46