Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2008

Spis treści / Contents

Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu akromegalii
Progress in diagnosis and treatment of acromegaly
Wojciech Zgliczyński – s. 64-68
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu choroby Cushinga
Progress in diagnosis and treatment of Cushing's disease
Wojciech Zgliczyński – s. 69-74
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu hiponatremii
Progress in diagnosis and treatment of hyponatremia
Przemysław Witek – s. 75-82
Postępy w laboratoryjnej diagnostyce czynno¶ci tarczycy
Progress in biochemical diagnosis of thyroid function
Małgorzata Gietka-Czernel – s. 83-91
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu zapaleń tarczycy
Progress in diagnosis and treatment of thyroiditis
Małgorzata Gietka-Czernel – s. 92-104
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tarczycy u kobiety ciężarnej i w okresie poporodowym
Progress in the diagnosis and treatment of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum period
Helena Jastrzębska – s. 105-114
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu ciężkiej oftalmopatii tarczycowej
Progress in the diagnosis and treatment of severe Graves' ophthalmopathy
Helena Jastrzębska – s. 115-125
Przypadkowo wykryte guzy (incydentaloma) nadnerczy. Kogo operować?
Incidentally discovered adrenal masses. Who should be operated?
Lucyna Papierska, Anna Kasperlik-Załuska – s. 126-131
Pierwotna autoimmunologiczna niedoczynno¶ć kory nadnerczy
Autoimmune primary adrenal insufficiency
Lucyna Papierska – s. 132-137
Idiopatyczna izolowana wtórna niewydolno¶ć kory nadnerczy – wyniki obserwacji klinicznej 280 przypadków
Idiopathic isolated secondary adrenal insufficiency – results of clinical observation of 280 cases
Anna A. Kasperlik-Załuska, Barbara Czarnocka, Lucyna Papierska, Sophie Bensing, Patricia Crock, Anna-Lena Hulting – s. 138-142